Kontakti
Informācija un ekskursiju pieteikšana:
(+371) 67 324 461 ekskursijas@lnmm.lv
ADRESE

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga, LV-1010, Latvija

(+371) 67 324 461          

 

Ieteikumiem un atsauksmēm:

E: lnmm@lnmm.lv

REKVIZĪTI
Reģ. Nr. 90001033633

Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV97TREL2220556005000
Ziedojumu konta Nr.: LV63TREL7220460000000

DARBINIEKI
Administrācija
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore
Māra Lāce
(+371) 67 325051
Mara.Lace@lnmm.lv
Direktores vietniece administratīvajā darbā
Una Sedleniece
(+371) 67 322524
Una.Sedleniece@lnmm.lv
Direktores vietniece krājuma darbā
Iveta Derkusova
(+371) 67 325021
Iveta.Derkusova@lnmm.lv
Lietvedības speciāliste
Lelde Gūtmane
(+371) 67 325051
Lelde.Gutmane@lnmm.lv
Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja
Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece
(+371) 67 716101
Ginta.Gerharde@lnmm.lv
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Annija Sauka
(+371) 67 716102
Annija.Sauka@lnmm.lv
Izglītības darba vadītāja
Elīna Bērziņa
(+371) 67 716102
Elina.Berzina@lnmm.lv
Personāla daļas vadītāja
Inga Ozola
(+371) 67 357400
inga.ozola@lnmm.lv
Personāla speciāliste
Silvija Pakšķe
(+371) 67 357400
Silvija.Pakske@lnmm.lv
Saimnieciskā departamenta vadītājs
Reinis Joņins
(+371) 67 716100
Reinis.Jonins@lnmm.lv
Saimnieciskā departamenta vadītāja vietnieks
Bruno Millers
(+371) 67 716100
Bruno.Millers@lnmm.lv
Grāmatvedības un finanšu daļas vadītāja
Arta Taumane
(+371) 67 357412
Arta.Taumane@lnmm.lv
LNMM Administratore
Aija Remerte
(+371) 67 716125
Aija.Remerte@lnmm.lv
Izstāžu kuratori
LNMM projektu vadības nodaļas vadītāja
Ieva Kalnača
(+371) 67 716123
Ieva.kalnaca@lnmm.lv
Izstāžu kuratore
Dr. art. Dace Lamberga
(+371) 67 716103
Dace.Lamberga@lnmm.lv
Komunikācijas speciālisti
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Annija Sauka
(+371) 67 716102
Annija.Sauka@lnmm.lv
Komunikācijas speciāliste
Luīze Mizga
(+371) 60 001536
Luize.Mizga@lnmm.lv
Komunikācijas speciāliste
Undīne Perse-Vilerte
(+371) 67 324461
undine.vilerte@lnmm.lv
Preses centra vadītāja
Nataļja Sujunšalijeva
(+371) 67 357527
Natalja.Sujunsalijeva@lnmm.lv
Digitālās komunikācijas speciāliste
Anna Dzene
(+371) 67 716145
Anna.Dzene@lnmm.lv
Izglītības programmu kuratori
Izglītības darba vadītāja
Elīna Bērziņa
(+371) 67 716102
Elina.Berzina@lnmm.lv
Izglītības programmu kuratore
Laura Dravniece
(+371) 67 324461
Laura.Dravniece@lnmm.lv
Izglītības programmu kuratore
Anna Pūtele
(+371) 67 324461
Anna.Putele@lnmm.lv
Izglītības programmu kurators
Eduards Dorofejevs
(+371) 67 716116
Eduards.Dorofejevs@lnmm.lv
Izglītības programmu kuratore
Diāna Dimza-Dimme
(+371) 67 324461
Diana.Dimza@lnmm.lv
Izglītības programmu kuratore
Baiba Aļļe
(+371) 67 357526
Baiba.Alle@lnmm.lv
Izglītības programmu kuratore
Baiba Sprance
(+371) 67 324461
Baiba.Sprance@lnmm.lv
Muzeja apmeklētāju apkalpošanas speciāliste
Elza Ēķe
(+371) 67 324461
Elza.Eke@lnmm.lv
Kolekciju glabātāji
Krājuma darba vadītāja
Daina Auziņa
(+371) 67 716104
Daina.Auzina@lnmm.lv
Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja, glezniecības kolekcijas glabātāja
(18. gs.–20. gs. 1. puse)
Dr. art. Aija Brasliņa
(+371) 67 716118
Aija.Braslina@lnmm.lv
Grafikas kolekcijas glabātāja
(18. – 20. gs. 1. puse)
Marita Bērziņa
(+371) 67 716120
Marita.Berzina@lnmm.lv
Memoriālo kolekciju (T. Zaļkalns, G. Šķilters, J. Grosvalds) glabātāja
Gunta Madlinska
(+371) 67 716121
Gunta.Madlinska@lnmm.lv
Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja
Astrīda Rogule
(+371) 67 602466 (Mūkusalas ielā 41b)
Astrida.Rogule@lnmm.lv
Latvijas Vizuālās mākslas departamenta Speciāliste krājuma darbā
Ilze Tauriņa
Ilze.Taurina@lnmm.lv
Restauratori
Grafikas restauratore
Inga Rozefelde
(+371) 67 716140
Inga.Rozefelde@lnmm.lv
Gleznu restauratore-vecmeistare
Dita Murziņa
(+371) 67 716142
Dita.Murzina@lnmm.lv
Gleznu restauratore-meistare
Liene Visendorfa
(+371) 67 716143
Liene.Visendorfa@lnmm.lv
Gleznu restauratore
Agnija Burmeistere
(+371) 67 716143
Agnija.Burmeistere@lnmm.lv
Grafikas restauratore
Zane Tuča
(+371) 67 716140
Zane.Tuca@lnmm.lv
Noformēšanas darbu speciālists
Arvils Vilkaušs
(+371) 67 716141
Bibliotēka
Bibliotēkas vadītāja
Alla Sidorina
(+371) 67 716124
Alla.Sidorina@lnmm.lv
Grāmatvedības un finanšu daļa
Grāmatvedības un finanšu daļas vadītāja
Arta Taumane
(+371) 67 357412
Arta.Taumane@lnmm.lv
Vecākā grāmatvede
Agita Vigupa
(+371) 67 716105
Agita.Vigupa@lnmm.lv
Vecākā grāmatvede
Inta Dambiniece
(+371) 67 716105
Inta.Dambiniece@lnmm.lv
Grāmatvede
Ludmila Semjonova
(+371) 67 716106
Ludmila.Semjonova@lnmm.lv
Saimniecības daļa
Saimnieciskā departamenta vadītājs
Reinis Joņins
(+371) 67 716100
Reinis.Jonins@lnmm.lv
Saimnieciskā departamenta vadītāja vietnieks
Bruno Millers
(+371) 67 716100
Bruno.Millers@lnmm.lv
Multimediju speciālists
Raitis Upens
Raitis.Upens@lnmm.lv
Datortīkla adminstratore
Jeļena Žuka
Jelena.Zuka@lnmm.lv
Speciālists saimnieciski tehniskajā darbā
Jānis Rubenis
(+371) 67 325020
Janis.Rubenis@lnmm.lv
Inženieris
Viesturs Škraba
(+371) 67 716119
Viesturs.Skraba@lnmm.lv
LNMM Administratore
Aija Remerte
(+371) 67 716125
Aija.Remerte@lnmm.lv
Latvijas Vizuālās mākslas departamenta tehniķis
Raimonds Lejiņš
(+371) 67 716119
Raimonds.Lejins@lnmm.lv
Medijiem: Attēli, filmēšana, fotografēšana
Preses centra vadītāja
Nataļja Sujunšalijeva
(+371) 67 357527
Natalja.Sujunsalijeva@lnmm.lv
Telpu īre
LNMM Administratore
Aija Remerte
(+371) 67 716125
Aija.Remerte@lnmm.lv
Muzeja restorāns
Muzeja restorāna administrācija
(+371) 29440704
muzejarestorans@gmail.com