Pirms simts gadiem Rīgā: Vilhelma Timma stipendija