Kontakti
Informācija:
(+371) 67 222 235 dmdm@lnmm.lv
ADRESE

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

Skārņu iela 10, Rīga, LV-1050, Latvija

 

 

REKVIZĪTI

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Jaņa Rozentāla laukums 1

Rīga, LV-1010, Latvija


Reģ. Nr. 90001033633
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV97TREL2220556005000
Ziedojumu konta Nr.: LV63TREL7220460000000

DARBINIEKI
Administrācija
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja
Inese Baranovska
(+371) 67 830900
Inese.Baranovska@lnmm.lv
Krājuma darba vadītāja
Velta Raudzepa
(+371) 67 830901
Velta.Raudzepa@lnmm.lv
Komunikācijas speciālisti
Komunikācijas speciāliste
Anete Piņķe
(+371) 67 222235
anete.pinke@lnmm.lv
Izglītības programmu kuratori
Izglītības programmu kuratore
Agrita Pore
(+371) 67 830917
Agrita.Pore@lnmm.lv
Izglītības programmu kuratore
Kristīne Šica
(+371) 60 001328
Kristine.Sica@lnmm.lv
Izglītības programmu kuratore
Dārta Dīriņa
(+371) 67 830917
Darta.Dirina@lnmm.lv
Kolekciju glabātāji
Krājuma darba vadītāja
Velta Raudzepa
(+371) 67 830901
Velta.Raudzepa@lnmm.lv
Tekstilmākslas un ādas mākslas kolekcijas glabātāja
Rūta Rinka
(+371) 67 830912
Ruta.Rinka@lnmm.lv
Keramikas un porcelāna kolekcijas glabātāja
Dace Ļaviņa
(+371) 67 830904
Dace.Lavina@lnmm.lv
Dizaina un dekoratīvā koka mākslas kolekcijas glabātāja
Ieva Zvejniece
(+371) 67 830914
Ieva.Zvejniece@lnmm.lv
Izstāžu kuratori
Izstāžu kuratore
Irēna Bužinska
(+371) 65 802006
Irena.Buzinska@lnmm.lv
Kuratoru asistente
Austra Stupele
(+371) 67 222235
Austra.Stupele@lnmm.lv
Restauratori
Keramikas un stikla restauratore-vecmeistare
Inta Tiltiņa
(+371) 67 830911
Inta.Tiltina@lnmm.lv
Saimniecības daļa
Saimniecības pārzine
Inese Rožkalne
(+371) 67 830910
Inese.Rozkalne@lnmm.lv
Izstāžu iekārtotājs
Uldis Timoško
(+371) 67 830913
Izstāžu iekārtotājs
Modris Esserts
(+371) 67 227833
Modris.Esserts@lnmm.lv