Orsē muzejā Parīzē notiks starptautiska zinātniskā konference “Nacionālais romantisms un simbolisms Baltijas valstīs”
Ceturtdien, 2018. gada 3. maijā, Orsē muzejā Parīzē izstādes “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs” ietvaros norisināsies starptautiska zinātniskā konference “Nacionālais romantisms un simbolisms Baltijas valstīs”, kurā Latvijas, Lietuvas un Igaunijas eksperti runās par abu stilu izpausmēm, iezīmēm un atšķirībām nacionālo mākslas skolu kontekstā.

Orsē muzejā Parīzē no š. g. 10. aprīļa līdz 15. jūlijam ir skatāma izstāde “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs” (“Âmes sauvages. Le symbolisme dans les pays baltes” / Wild Souls. Symbolism in the Baltic States”) – vērienīgs visu triju Baltijas valstu simtgades kopprojekts un viens no lielākajiem Latvijas simtgades starptautiskās programmas notikumiem. Plašā ekspozīcija aicina franču skatītājus un daudzus tūkstošus tūristu iepazīt simbolismu Lietuvas, Igaunijas un Latvijas mākslā no 19. gadsimta 90. gadiem līdz 20. gadsimta 30. gadiem. Eiropas simbolisms un apziņas emancipācija, ko tas iemieso, Baltijas valstīs ir cieši saistīti ar to neatkarību. Izstāde iezīmē ietekmju un pretošanās spēles, caur kurām mākslinieki veidoja savai pasaules izjūtai atbilstošu izteiksmes valodu. Smeļoties tautas kultūrā, folklorā un vietējās pasakās, kā arī unikālajās dabas ainavās, tapa mākslas darbi, kuriem piemita patiesa oriģinalitāte.

 

Izstādi pavada daudzveidīga pasākumu programma, kas atklāj dažādus Baltijas valstu kultūras aspektus – ne tikai mākslu, bet arī mūziku, literatūru, arhitektūru un vēsturi. 3. maijā Orsē muzejā tiek rīkota starptautiska zinātniskā konference “Nacionālais romantisms un simbolisms Baltijas valstīs” (“Romantisme national et symbolisme balte”), kurā aicināti piedalīties deviņi speciālisti mākslas, arhitektūras un literatūrzinātnes nozarē – Igaunijas, Latvijas, Lietuvas augstskolu un pētniecisko institūtu pārstāvji. Klausītājiem tiks piedāvāta iespēja izzināt divu starptautisku mākslas virzienu – nacionālā romantisma un simbolisma – saikni un to bagātināšanos urbānajā un kosmopolītiskajā kultūrā.

 

Konference tiks atklāta ar Orsē un Oranžērijas muzeju prezidentes Loransas Dekāras (Laurence des Cars) un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītājas, izstādes Latvijas sadaļas projekta vadītājas Dr. art. Gintas Gerhardes-Upenieces ievadvārdiem. Pirmajā sesijā “Kas ir nacionālais romantisms?” (“Qu’est-ce que le romantisme national?”) ar referātiem uzstāsies Igaunijas Mākslas akadēmijas un Tartu Universitātes emeritētais profesors Jāks Kangilaski (Jaak Kangilaski), Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Literatūras nodaļas vadītājs un vadošais pētnieks Benedikts Kalnačs, Tallinas Universitātes Vēstures, arheoloģijas un mākslas vēstures institūta pētniece Linda Kaljundi (Linda Kaljundi), kā arī Lietuvas Kultūras izpētes institūta Mākslas vēstures nodaļas vadītāja Laima Laučkaite (Laima Laučkaitė).

 

Konferences otrajā sesijā “Baltijas simbolisms un Eiropa” (“Le Symbolisme balte et l’Europe”) savu skatījumu uz nacionālo romantismu un Baltijas simbolisma traktējumu Eiropas kontekstā piedāvās Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslas vēstures institūta direktors, LMA emeritētais profesors Dr. hab. art. Eduards Kļaviņš, Tartu Universitātes igauņu valodas un literatūras pētnieks Tīts Hennoste (Tiit Hennoste), LMA Mākslas vēstures nodaļas vadītāja, nacionālā romantisma un jūgendstila arhitektūras pētniece profesore Dr. art. Silvija Grosa, Viļņas Mākslas akadēmijas Mākslas pētniecības institūta pārstāve Alģe Andrjulīte (Algė Andriulytė), kā arī Kauņas Vītauta Dižā Universitātes Mākslas vēstures un kritikas nodaļas profesore Rasa Žukiene (Rasa Žukienė).

 

Ar izvērstu konferences programmu, tēzēm un dalībnieku CV iespējams iepazīties Orsē muzeja mājas lapā.

 

 

 

IZSTĀDES ĢENERĀLKURATORS un KONCEPCIJAS AUTORS:

Rodolfs Rapeti (Rodolphe Rapetti), Francijas nacionālā mantojuma galvenais glabātājs, Kompjēņas un Blerankūras nacionālo muzeju direktors

 

PROJEKTA VADĪTĀJA:

Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece,

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja,

izstādes “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstīs” Latvijas sadaļas projekta vadītāja

 

IZSTĀDES SADAĻAS “LATVIJAS SIMBOLISMS” KURATORE:

Dr. art. Dace Lamberga, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratore

 

#lnmm

#LV100

Saistītie jaunumi
Saistītās izstādes
Saistītās preses relīzes