Latviešu mākslas veicināšanas biedrības krājums

1921. gada rudenī direktors Burkards Dzenis aicināja jaunā Valsts mākslas muzeja rīcībā nodot Latviešu mākslas veicināšanas biedrības iepriekš iegūtos mākslas darbus.

Būdams Rīgā 1911. gadā nodibinātās nacionālās organizācijas un tās krājuma līdzveidotājs, Dzenis uzrunāja biedrības valdes priekšsēdētāju Miķeli Bruži: “Muzejs tiek uzturēts no Latvijas valsts un pēc saviem nolūkiem, kuri pašreizējo grūto materiālo apstākļu dēļ visā pilnībā nav realizējami, ir uzskatāms par to pašu Nacionālo Mākslas Muzeju, par kuru savā laikā jau domājusi mākslas dzīvē nopietnā Latviešu Mākslas Veicināšanas biedrība.”*

 

Pirmā pasaules kara priekšvakarā Latviešu mākslas veicināšanas biedrība velti cerēja parādīt savu vākumu Rīgas pilsētas mākslas muzejā. Kara apstākļos apvienības krājums tika izvests uz Krieviju, kur to eksponēja pirmajās latviešu mākslas izstādēs ārpus dzimtenes – Petrogradā (1915) un Maskavā (1916). Biedrībai piederēja Ādama Alkšņa, Pētera Kalves, Pētera Krastiņa, Voldemāra Matveja, Rūdolfa Pērles, Vilhelma Purvīša, Aleksandra Romana, Jaņa Rozentāla, Jāņa Roberta Tillberga, Teodora Ūdera, Johana Valtera, Riharda Zariņa un citu latviešu autoru darbi. 1923. gadā vērtīgo kolekciju no Padomju Krievijas pārveda atpakaļ Latvijas konsuls Vilis Šamils un Latviešu mākslas veicināšanas biedrības biedre Mērija Grīnberga, diplomāta Oļģerda Grosvalda un gleznotāja Jāzepa Grosvalda vecākā māsa. Krājuma atgūšanā lietpratīgi bija piedalījies tēlnieks Teodors Zaļkalns. Atgūto kolekciju – 346 priekšmetus – Latviešu mākslas veicināšanas biedrība nodeva Valsts mākslas muzejam izstādīšanai. Muzeja inventārā tos turpināja iekļaut līdz pat 1941. gada novembrim, kad Latvijā bija sācies totalitāro varu okupācijas posms.

 

Skaitliski lielākā darbu kopu šajā kolekcijā ir pāragri mirušā Ādama Alkšņa (1864–1897) radošais mantojums, ko Latviešu mākslas veicināšanas biedrība 1925. gadā parādīja Valsts mākslas muzejā sarīkotajā mākslinieka piemiņas izstādē.

 

* Latvijas Valsts arhīvs, 1659. f., 1. apr., 12. l., 223. lpp.