Mecenāta Augusta Dombrovska dāvinājums

Augstvērtīga un daudzveidīga muzeja krājuma veidošana notiek ilgā laika posmā un ar sabiedrības līdzdarbību. Valsts mākslas muzeja vecā inventāra grāmata liecina ne vien par veiktajiem pirkumiem, bet arī par vērtīgiem privātpersonu dāvinājumiem, kuri ir tagadējā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja lepnums un bieži eksponēti pastāvīgajā ekspozīcijā. Latviešu mākslas kolekciju papildinot, Marija Grosvalde dāvinājusi agri mirušā dēla Jāzepa Grosvalda gleznu “Trīs Austrumu sievietes” (1919), līdzīgi Līze Pērle – Rūdolfa Pērles gleznu “Saulīt’ vēlu vakarā” (1916), savukārt Valmieras ārsts Georgs Apinis ar testamentu novēlējis Teodora Ūdera ogles zīmējumus. Īpašs stāsts pavada kādu mecenāta Augusta Dombrovska dāvinājumu.

Valsts mākslas muzeja krājumā ar ierakstu inventāra grāmatā 1923. gada 13. decembrī pieņemta latviešu gleznotāja Jaņa Rozentāla (1866–1916) simboliskā glezna “Melna čūska miltus mala” (1903). Latvijas Valsts arhīvs glabā mūsu mākslas vēstures izpētē nepamanītu rakstisku dokumentu, ar kura starpniecību šo pazīstamo darbu jaundibinātajai mākslas krātuvei uzdāvinājis ievērojamais latviešu rūpnieks, sabiedriskais darbinieks un kultūras mecenāts Augusts Dombrovskis (1845–1927). Nacionālās pašapziņas veicinātāja vēlme pausta muzeja direktoram tēlniekam Burkardam Dzenim adresētā vēstījumā:

 

“Valsts muzeja pārzinim

Caur šo paziņoju, ka Jaņa Rozentāla gleznu: Melna čūska miltus mala, kuru kopīgi sacerējām, es atdodu Valsts Muzejam ar noteikumu, ka uz gleznas jāraksta tautas dziesma: “Melna čūska miltus mala vidū jūrā uz akmeņa, tos būs ēsti tiem kungiem, kas bez saules darbināja.” Izdevumus, kas rastos par uzrakstu un par pārvešanu no Pēterpils lūdzu man paziņot, lai tos nolīdzinātu. Devu māksliniekam G. Šķiltera kgm aizrādījumus, kādam jābūt uzrakstam. Tos Tos lūdzu ievērot.

Augstcienībā,

 Augusts Dombrovskis"*

1.XII.1923.      

 

Kultūras aprindas apsveica Mīlgrāvja kokrūpnieka Dombrovska soli kā iedvesmojošu mecenātisma paraugu. Atbalstīdams Rozentālu, turīgais filantrops viens no pirmajiem bija iegādājies viņa darbus mākslinieka gaitu iesākumā, tostarp nopērkot arī pēcāk muzejam dāvināto gleznu. Tēlniekam Gustavam Šķilteram uzticētais virsrāmja papildinājums iecerēts, lai izceltu folkloras simbolikā rasto Rozentāla kompozīcijas saturu, kura sacerē Dombrovskis minējis arī savu līdzdalību.

 

* LVA, 1659. f., 1. apr., 34. l., 220. lpp.