1920. gada 26. martā Latvijas Valsts mākslas muzeja pirmais pirkums latviešu mākslas kolekcijai

1920. gada 26. martā Latvijas Valsts mākslas muzejs no Rīgas mākslinieku grupas pirmās izstādes iegādājās sešpadsmit darbus par 30 000 Latvijas rubļu*. Modernistu Jēkaba Kazaka, Romana Sutas, Oto Skulmes, Niklāva Strunkes, Valdemāra Tones, Konrāda Ubāna, Ģederta Eliasa un Eduarda Lindberga darbi kļuva par pirmajiem Burkarda Dzeņa vadītā muzeja latviešu mākslas kolekcijas jaunieguvumiem.

Rīgas pilsētas mākslas muzejs, kur sensacionālā “rīdzinieku” izstāde noritēja no 7. līdz 28. martam, ieguva uz pusi mazāk “ekspresionistu” darbu. Abu muzeju pirkumi veicināja vietējo “mākslas karu”, saduroties “tēvu un dēlu” – tradicionālistu un modernistu – uzskatiem, ietekmei mākslas dzīvē un tīkojumiem mākslas tirgū. Presē vecākās paaudzes protestu “pret vieglprātīgu valsts līdzekļu izšķiešanu” publiski pauda grafiķis Rihards Zariņš un atbalstīja gleznotājs Jānis Roberts Tillbergs, kurš drīzumā sāka darboties Valsts mākslas muzeja pirkšanas komisijā.

 

*Salīdzinājumam Rīgas tirgos mārciņa (400g) rudzu maizes

1920. gadā maksāja 2, 40 rubļus. Ekonomists (1920, Nr. 9)

 

Vēsturisko notikumu fiksējis toreizējais Izglītības ministrijas Mākslas departamenta direktora vietnieks rakstnieks Jānis Akuraters: 

 

 “Valsts Muzeja gleznu iegūšanas Komisijas protokols

26. martā 1920. g.

 

Komisijā piedalās valsts muzeja pārzinis B. Dzenis, viņa palīgs K. Ubāns un no Mākslas Departamenta J. Akuraters. Kā neitrāls eksperts tika no Mākslas Departamenta pieaicināts prof. W. Purvīts, kurš atteicās ņemt sēdē dalību.

Komisija vienbalsīgi atzina, ka iegūstamas seko[jo]šas gleznas pēc kataloga numura

Ģ. Eliasa par sum[m]u Nr. 43…………………6000 rubļ.

O. Skulmes Nr. 159, Nr. 170 a, d, e, f …… 2000  “

                                                                          2000  “

K. Ubāna Nr. 324, Nr. 341……………………..7500  “

V. Tones Nr. 322…………………………………….5000  “

Ed. Lindberga Nr. 149…………………………….4500  “

R. Suttas Nr. 305…………………………………….5000  “

J. Kazaka Nr. 117…………………………………..7000  “

N. Strunke Nr. 194, Nr. 218, Nr. 238, Nr. 229

                                                                        4100  “

Kopsum[m]ā par  43. 100 rubļiem.

Minētie gleznotāji, ievērojot to, ka šie darbi tiek iegādāti priekš Valsts muzeja, atrod par iespējamu atlaist sum[m]u virs 30. 000 rubļiem.

                                        B. Dzenis.  Konrāds Ubāns

Rīgā, 26. martā 1920.            J. Akuraters”

 

No: Latvijas valsts arhīvs, 1659. f., 1. apr., 57. l., 1. lp.

 

Turpinājums sekos!