1920. gada 15. martā dibināts Latvijas Valsts mākslas muzejs

1920. gada 15. martā dibināts Latvijas Valsts mākslas muzejs. Jaunās Latvijas valsts izveidoto kultūras un izglītības institūciju vidū tā bija pirmā nacionālā mākslas krātuve, un publikai to atvēra 1922. gada 27. maijā Rīgas pilī.

Par muzeja direktoru tika iecelts tēlnieks Burkards Dzenis. Savu darbību Valsts mākslas muzejs uzsāka paralēli 1905. gadā atklātajam un kopš 1919. gada gleznotāja Vilhelma Purvīša vadītajam Rīgas pilsētas mākslas muzejam. Abu muzeju kolekcijas laika gaitā saplūda tagadējā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājumā.

 

 Izglītības Ministrijas Mēnešraksts (1920, Nr. 6) vēstīja:

 

“Pārskats par Izglītības ministrijas Mākslas departamenta un viņam padoto iestāžu darbību laikmetā no 1. septembra 1919. g. līdz 1. aprīlim 1920. g.

 

Mākslas muzejs. Muzeja darbība sākās tikai 15. martā š. g. Par muzeja pārzini Glezniecības nodaļas mākslas padome ievēlēja un ministris apstiprināja mākslinieku Burkardu Dzeni, bet par viņa palīgu mākslinieku Konrādu Ubānu. Pagaidu telpas muzejam ierādīja Rīgas pilī, tur tad arī saveda šim muzejam piekrītošos dažādos mākslas darbus. No likvidējamās “Valsts apsardzībā atrodošos mākslas darbu krātuves” muzejs saņēma ap 2000 dažādus mākslas priekšmetus (gleznas, gravīras, skulptūras, porcelānu, bronzu, tepiķus, mēbeles u. c.) un 22 kastes ar grāmatām. No “Mantu atdabūšanas komisijas” muzejs saņēma 590 dažādus mākslas priekšmetus (porcelānu, fajansu, kristālu, bronzu u. c.), bet “Rīgas mākslinieku grupas” izstādē ieguva 16 darbus (8 gleznas un 8 zīmējumus), kopumā par 30, 000 rbļ., pamazām stājoties arī pie iegūto mākslas priekšmetu šķirošanas. Vispār muzejs tikai organizēšanas stadijā.”

 

Turpinājums sekos!