LV 100: Ievas Jurjānes personālizstāde "Gals & Sākums"

Izstādes norises vieta: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Izstādes norises laiks: 10.11.2018–03.02.2019.

Projekta vadītāja: Ieva Kalnača, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu kuratore

Izstādes nosaukumā iekļauta atsauce uz Raiņa dzejas krājumu “Gals un Sākums”, kura ievaddaļu “Atjēgšana” pats dzejnieks raksturojis ar vārdiem: ”Cilvēks atjēdz, apzinās nepieciešamību meklēt savas esības jēgu.” Māksliniece tuvojas esības jēgai caur cilvēkiem un gleznojot reflektē par laika nepielūdzamo dabu. Indivīds un unikalitāte viņu fascinē kā nemirstīga un universāla vērtība, līdzīgi kā pati daba.

 

Ieva Jurjāne no dabas, ilgstošās studijās portretē sirmgalvjus, kuri lielākoties pārkāpuši 90 gadu slieksni, un pavisam mazus bērnus – līdz viena gada vecumam, paralēli dokumentējot zīmējumos mirušus putnus un tikko izdīgušus pumpurus. Viņasprāt, dabas nemitīgā cikliskā atjaunošanās pavada cilvēka mūžu kā paralēla dzīve, ko uzmanīgs vērotājs pamana dzimstam kā asnu vai mirstam kā putnu. Izstāde ir skaidri apzināta satikšanās ar aizejošo un atnākošo. Ne tikai attēli, arī satikto cilvēku un putnu balsis pavadīs skatītāju iespējamā iekšējā sarunā par galu un sākumu.

Saistītās izstādes