LATVIJAS RESTAURATORU BIEDRĪBAS ATZINĪBA

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja gleznu restauratore – meistare Dita Murziņa 2016. gada 10. jūnijā saņēma Latvijas Restauratoru biedrības (LRB) atzinības rakstu par profesionālu ieguldījumu stājglezniecības restaurācijā un aktīvu darbību Latvijas Restauratoru biedrības un biedru labā. 

Dita Murziņa ir ilggadēja LRB locekle un LRB avīzes redaktore vairāk nekā 10 gadus, ar restaurētajiem darbiem piedalās LRB rīkotajās izstādes un ir LRB izstāžu kuratore, ar stenda referātiem par restaurāciju piedalās dažādās konferencēs, kā arī aktīvi iesaistās un veido dažādus LRB pasākumus.