MEKLĒJAM MOZU: Mozus kā Bībeles tēls

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags stāsta par Mozus tēlu Bībelē.

 

Mozus ir viena no ievērojamākajām personībām Bībelē. No kristiešu viedokļa raugoties, ir dažas izcilas lietas, kas saistās ar Mozu. Pirmkārt, Mozus atklāj Dieva noslēpumaino vārdu – es esmu, es esmu esošais, es esmu tas, kas es esmu. Tas ir liels atklājums, par ko cilvēki vēl mūsdienās domā, lauza galvu un dažādā veidā interpretē. Otra lieta ir tā, ka Mozus dod savai tautai likumus, un šie likumi ir nonākuši arī līdz mums. Tam ir no vienas puses pozitīva, no otras puses baisa nozīme. No vienas puses likums ir tas, kas ebreju tautu sapulcina kā nāciju. No otras puses, cilvēki ļaunas lietas darīja arī pirms bauslības došanas, bet, tā kā likumu nebija, viņiem nebija atbildība par to. Ar Mozus likumiem sākas atbildība, un tā ir lielā problēma, kuru risina reliģija – jūdaisma reliģija un kristīgā reliģija.