MEKLĒJAM MOZU: Mozus zāle Rīgas pilī

Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA vadītāja Daiga Upeniece stāsta par Mozus zāli Rīgas pilī.

 

Laikā no 1940. gadu beigām līdz 2010. gadam, tā sauktā Antīkās mākslas ekspozīcija atradās Rīgas pilī. Tā bija Aizrobežu mākslas muzeja un vēlāk Ārzemju mākslas muzeja spilgtākā atpazīšanas zīme. Ekspozīcijas bija apjomīgas. Tās sākās ar Seno Ēģipti, Divupi, tad sekojot grieķu, romiešu mākslai, vēlāk viduslaikiem un renesansei. Ekspozīcijas bija tik plašas tādēļ, ka sākot ar 1940. gadu otro pusi tika apvienotas vairākas kolekcijas – Vilhelma Neimaņa veidotā Pilsētas mākslas muzeja kolekcija, kurai piepulcējās Latvijas Universitātes un Kurzemes Provinces muzeja kolekcijas.

 

Centrālā vieta šajā ekspozīcijā bija Mozus zāle. Mikelandželo “Mozus” veidotās skulptūras kopija bija uzlikta uz augsta koka postamenta. Likās, ka Mozus uz visiem no augšas ļoti rāmi noraugās. Arī durvis blakus “Mozus” skulptūrai tika sauktas par Mozus durvīm. Caur šīm durvīm bija iespēja nokļūt uz citām muzeja ekspozīcijām, un tā bija katra paša izvēle vai iet uz pagrabiem, kur bija Velvju zāle, vai kāpt augšā, kur bija Austrumu māksla, Rietumu māksla un galvenās izstāžu zāles.