Latvijā pirmo reizi izdota grāmata par Imanta Tillera mākslu
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs sadarbībā ar Sidnejas Universitātes izdevniecību “Power Publications” sagatavojis bilingvālu izdevumu “Imants Tillers. Ceļojums uz nekurieni”, kurā ietverts pilnīgs izstādes darbu katalogs un mākslinieka biogrāfijas svarīgākās lappuses.

Dr. art. Elitas Ansones, Dr. Greiama Koultera-Smita (Graham Coulter-Smith), prof. Marka Ledberija (Mark Ledbury), Dr. Īana Maklīna (Ian McLean) un paša Imata Tillera raksti stāsta par mākslinieka daiļradi, apskatot viņa nozīmīgākos ceļojumus – gan ģeogrāfiskā, gan sadarbības, gan filozofiskā izpratnē. Šķērsojot milzīgas fiziskas, metafiziskas un mitopoētiskas teritorijas, tekstu autori nokļūst Karostā, Papunjā, Kūmā un pa ceļam arī daudzos citos attālos mākslas vēstures krastos. No šīs sarežģītās odisejas veidojas unikāls un radošs skatījums, kāds piemīt vizuālam filozofam, kurš redz sevi kā autsaideru dzimtajā pilsētā un viesi savā tēvzemē.

 

Meistara daiļradei ir veltīti vairāki pētījumi, tomēr neviens no tiem līdz šim nebija publicēts Latvijā. 

Saistītās izstādes