STARPTAUTISKA ZINĀTNISKĀ KONFERENCE: Romans Suta – 120. Universālā mākslas formula
image
27.04.2017 09:00
Ceturtdien, 2017. gada 27. aprīlī, plkst. 9:00 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja konferenču zālē norisināsies starptautiska zinātniska konference “Romans Suta – 120. Universālā mākslas formula”, kas veltīta mākslas un dizaina mijiedarbības jautājumiem un kurā piedalīsies mākslas zinātnieki no Latvijas, Krievijas, Lielbritānijas un Vācijas.

Starptautiskā zinātniskā konference notiek projekta “Romans Suta – 120. Universālā mākslas formula” ietvaros, ko veido divas izstādes Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā (LNMM; Jaņa Rozentāla laukumā 1) un Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (DMDM; Skārņu ielā 10/20). 

 

Romana Sutas radošās darbības diapazons ir bijis ārkārtīgi plašs: glezniecība, grafika, porcelāna, māla un kristāla priekšmetu dekorēšana (20. gadsimta 20. gados – paša dibinātajā studijā “Baltars”, 30. gados – A/S “M. S. Kuzņecovs”), trauku formu dizains un dekorēšana, interjera noformēšana, mēbeļu, gobelēnu un dekoratīvo audumu panno izgatavošana, grāmatu grafika, teātra un kino scenogrāfija, kā arī mākslas kritika un teorija. 

 

Arī konferencē plānots pievērsties visdažādākajām tēmām, kas attiecas uz stājmākslas un dizaina jautājumiem – gan tiešā veidā saistīti ar Romanu Sutu, gan viņa laikabiedriem Latvijā un citās valstīs. 

 

Tā būs līdz šim lielākā zinātniskā konference, kas veltīta māksliniekam Romanam Sutam – tiks aktualizēts viņa atstātais radošais mantojums un tajā varēs iegūt arī plašāku kontekstu viņa mākslas nozīmībai un modernajai domāšanai. Klausītājiem pirmo reizi būs iespējams vienuviet dzirdēt mākslas zinātnieku sagatavotos referātus par dažādajām Romana Sutas daiļrades šķautnēm – sakaru uzturēšanu starp Latvijas un Rietumeiropas māksliniekiem, dizaina attīstīšanu Latvijā, darbību porcelāna, māla un stikla izstrādājumu ražošanā, kā arī līdzīgām parādībām ārzemēs.

 

Dr. Art. Aija Brasliņa, LNMM Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja, glezniecības kolekcijas glabātāja (18. gs.–20. gs. 1. puse) klausītājus iepazīstinās ar Romanu Sutu kā sakarnieku starp Latvijas un Rietumeiropas modernismu un jaunās latviešu mākslas popularizētāju ārvalstīs. Mag. Art. Ilze Martinsone (Latvijas Arhitektūras muzeja direktore, Rīga) stāstīs par tādu mākslas parādību kā “nacionālais dekoratīvisms” Eiropā un Latvijā. Latvijā kā vienu no šajā stilā strādājošajiem varētu nosaukt Ansi Cīruli (1883–1942), bet to, kā šīs parādības ieņēma savu formu citās zemēs, varēs uzzināt no Ilzes Martinsones referāta. LNMM izstāžu kuratore, Dr. Art. Dace Lamberga, kuras zinātnisko interešu lokā ir māksla 20. gadsimta sākumā, stāstīts par neordināro Sutas raksturu un to, kā tas mijiedarbojās ar viņa daiļradi. Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja vadītāja Dr. Art. Nataļja Jevsejeva stāstīs par abiem māksliniekiem, kuri, būdami vīrs un sieva, strādāja arī kā tandēms – kopīgi darbojoties gan Rīgas mākslinieku grupā, gan porcelāna apgleznošanas studijā “Baltars”. 2012. gadā Dr. Art. Nataļja Jevsejeva arī aizstāvēja doktora disertāciju “Aleksandras Beļcovas (1892-1981) daiļrade”. Dr. Art. Ginta Gerharde-Upeniece, LNMM Latvijas vizuālās mākslas departamenta vadītāja, izstāžu kuratore savā referātā stāstīs par Sutu kā mākslas dzīves līderi un galveno modernisma aizstāvi un popularizētāju, kā arī mākslas kritiķi un daudzu uzskatu opozicionāru. 2016. gadā iznāca pētnieces doktora disertācija grāmatas formātā “Māksla un Latvijas valsts. 1918 – 1940”. Mag. Art. Inese Baranovska, LNMM departamenta Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja (DMDM) vadītāja, izstāžu kuratore stāstīs par Romanu Sutu kā vienu no Latvijas dizaina pamatlicējiem. Romans Suta ir viens no pirmajiem Latvijas māksliniekiem, kas mērķtiecīgi un perspektīvi attīstīja saikni „patērētājs – ražotājs – mākslinieks”, tātad iespēju iegādāties kvalitatīvus dizaina izstrādājumus ne tikai priviliģētajiem, bet arī cilvēkiem, kuru ienākumi bija vidēji. Mag. Art Irēna Bužinska, LNMM izstāžu kuratore savā referātā īsumā raksturos Romāna Sutas ieguldījumu jaunās tipogrāfijas un konstruktīvisma principu popularizācijā Latvijā, kā arī viņa audzēkņu un laikabiedru veikums šajā jomā tālaika periodikā. Mag. Art. Dace Ļaviņa, DMDM keramikas un porcelāna kolekcijas glabātāja stāstīs par Romana Sutas kontekstā mazāk zināmu tēmu - iecerēm un to realizācija porcelāna, māla un stikla izstrādājumu ražošanā.

 

Pateicoties ārzemju referentiem, būs iespēja uzzināt par Sutam līdzīgu mākslinieku un tendenču izplatību ārpus Latvijas robežām. Vietējiem interesentiem iepazītais Valsts Puškina mākslas muzeja (Maskava) Modernās franču glezniecības kolekcijas kurators Dr. art. Aleksejs Petuhovs (Алексей Петухов) meklēs paralēles un analoģijas Sutas veikumiem lietišķās mākslas jomā Eiropā un ASV. Pētnieka zinātnisko interešu lokā atrodas arī 1890.–1940. gadu ASV, Krievijas, Austrum- un Centrāleiropas māksla un kultūra. Latvijas mākslas interesenti iepazinuši arī Džeremiju Hovardu no Sentendrjūza universitātes Lielbritānijā – šajā konferencē uzstāsies ne viņš pats, bet viņa studente, doktorante Aleksandra Kiriaka (Alexandra Chiriac), kura stāstīts par dizaina sakariem starp Bukaresti un Baltiju. Autores zinātniskās intereses: lietišķās mākslas un dizaina vēsture Bukarestē, starptautisku sakaru noteikšana starp Austrumeiropas un Rietumeiropas modernisma māksliniekiem. Pētniece no Berlīnes Astrīda Folperte (Astrid Volpert) ir aizrautīga “Bauhaus” pētniece, 2013. - 2014. bijusi zinātniskā darbiniece projektā «Bauhaus – aktīvie tīkli» Kotbusas-Zenftenbergas Universitātē. Daudzu “Bauhaus” māksliniekiem veltītu pētījumu, publikāciju autore.

 

Pieminot 2016. gadā notikušo Romana Sutas 120. dzimšanas dienu, konference iecerēta kā nozīmīgs pasākums, lai godinātu mākslinieka veikumu gan mākslā, gan dizainā, gan viņa neordinārajai personībai, kas Latvijas modernismu kaut nedaudz, bet tomēr izrādīja arī citu zemju skatītājiem. 

 

Tā kā konferencē tiek apskatītas tēmas, kas ietiecas dažādās nozarēs, to var saukt par starpnozaru pasākumu, kas var likties interesanta un uzrunāt gan mākslas vēsturniekus, gan māksliniekus, dizainerus, dizaina pētniekus un ikvienu, kuru saista gan Romana Sutas daiļrade, gan māksla un dizains 20. gadsimta 20. – 30. gados. 

 

Konferences ziņojuma ilgums – 20 minūtes, pēc katra ziņojuma 10 min. atvēlēti diskusijai un jautājumu uzdošanai.

Konferences valodas – latviešu, angļu, krievu bez tulkojuma.

 

Konferences programma:

 

9:00 – konferences atklāšana, LNMM direktores Māras Lāces uzruna

 

9:10 – 9:40 Dr. Art. Aija Brasliņa, LNMM Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja, glezniecības kolekcijas glabātāja (18. gs.–20. gs. 1. puse)

Latvijas klasiskā modernisma sakarnieks Romans Suta

 

9:40 – 10:10 Dr. Art. Aleksejs Petuhovs (Алексей Петухов), Modernās franču glezniecības kolekcijas kurators, Valsts Puškina mākslas muzejs, Maskava

Paralēles un analoģijas Romana Sutas veikumam lietišķās mākslas jomā ar Eiropas un ASV meistaru darbiem

 

10:10 – 10:40 Mag. Art. Ilze Martinsone (Arhitektūras muzeja direktore, Rīga)

”Nacionālais dekoratīvisms” Eiropā un Latvijā

 

 

10:40 – 11:10 Doktorante Aleksandra Kiriaka (Alexandra Chiriac), Sentendrjūza universitāte, Lielbritānija

Bukareste un Baltija: dizaina sakari

 

11:10 – 11:40 Astrīda Folperte (Astrid Volpert), Bauhausa arhīva pētniece, Berlīne

Fotogrāfe Lonija Noimane un gleznotājs Ērihs Borherts – “Bauhaus” skolas avangarda mākslinieku daiļrade, dzīve un loma pēc viņu emigrācijas PSRS 1930. gadu sākumā

 

11:40 – 12:10 Kafijas pauze

 

12:10 – 12:40 Dr. Art. Dace Lamberga, LNMM izstāžu kuratore

Romans Suta – neatkārtojama personības rakstura un daiļrades mijiedarbe

 

12:40 – 13:10 Dr. Art. Nataļja Jevsejeva LNMM departamenta R.Sutas un A.Beļcovas muzeja vadītāja un memoriālās kolekcijas glabātāja

Romans Suta un Aleksandra Beļcova – radošais tandēms

 

13:10 – 13:40 Mag. Art Irēna Bužinska, LNMM izstāžu kuratore

Radīsim konstruktīvi. Romans Suta, viņa audzēkņi un laikabiedri jaunās poligrāfijas principu popularizētāji Latvijā

 

13:40 – 15:00 Pusdienu pārtraukums

 

15:00 – 15:30 Dr. Art. Ginta Gerharde-Upeniece, LNMM Latvijas vizuālās mākslas departamenta vadītāja, izstāžu kuratore

Romans Suta: mākslas dzīves līderis, kritiķis un opozicionārs

 

15:30 – 16:00 Mag. Art. Inese Baranovska, LNMM departamenta Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja (DMDM) vadītāja, izstāžu kuratore

Romans Suta - viens no Latvijas dizaina mākslas pamatlicējiem

 

16:00 – 16:30 Mag. Art. Dace Ļaviņa, DMDM keramikas un porcelāna kolekcijas glabātāja

Romans Suta. Ieceres un to realizācija porcelāna, māla un stikla izstrādājumu ražošanā

 

16:30 – 17:00 Diskusija. Konferences noslēgums.

 

 

PROJEKTA VADĪTĀJA:

Dr. art. Natālija Jevsejeva

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja vadītāja

 

NORISES VIETA:

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka / Konferenču zāle (1. stāvs)

 

DALĪBAS MAKSA:

Ieeja brīva

 

PAPILDU INFORMĀCIJA:

Vietu skaits nav ierobežots.

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

 

KONFERENCES GALVENAIS ATBALSTĪTĀJS:

ATBALSTĪTĀJI:

 

 

Saistītās izstādes