Tests
Darbi no topošā Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijas

No 2012. gada 20. aprīļa līdz 27. maijam Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Baltajā zālē (K. Valdemāra ielā 10a, Rīgā) izstādē „Tests” būs skatāmi darbi no topošā Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijas.

Izstādes konceptuālo ietvaru un mākslas darbu atlasi veido kuratore Helēna Demakova, kura kopš 2005. gada darbojas topošā muzeja Starptautiskajā ekspertu komisijā: „Izstādes nosaukums aizgūts no kolekcijā esošā 1992. gada Viļņa Zābera grafiku cikla „Tests horizontāļu identificēšanai”, kuru viņš radīja tieši pirms 20 gadiem. Tie ir daudznozīmīgi darbi, kas tapa izteikti sociālas ievirzes izstādei „Kvalitāte’ 92”. Grafikās izmantoti Viļņa Zābera tēva 1950. gadu amatierfoto no Lubānas rajona. Tajās atklājas estetizēta padomju dzīves saulainā puse – sporta svētki un „jauncelsmes” darbs. Mākslinieks šīs fotogrāfijas it kā klasificējis un novietojis aiz horizontālām barjerām.

Vienlaicīgi izstādes nosaukums – „Tests” – norāda uz iespēju paraudzīties uz noteiktu, kaut arī fragmentāru Latvijas laikmetīgās mākslas attīstības procesu. Tiek aptvertas piecas desmitgades, sākot no 1960. gadiem un beidzot ar 21. gadsimta pirmo desmitgadi. Ekspozīcijai atlasīti tie darbi, kas raksturo cilvēka pasauli, kurai saturiski ir sakars ar jutekliski tveramo un intelektuāli aprakstāmo realitāti, – sabiedriskas norises, ar cilvēku un sabiedrību saistītas metaforas. Daudzi izstādes darbi tematizē padomju un postpadomju situāciju. Tas nav pašsaprotami attiecībā uz visu kolekciju, jo tajā atrodas arī izteikti metafiziski darbi, kā, piemēram, Barbaras Gailes monohromie gleznojumi un Ilmāra Blumberga litogrāfijas. Izstādes formāts neļauj izstādīt vairāk darbu, taču tas ir piemērots noteiktam reprezentatīvam kopumam.”

„Testam” atlasīti 22 autoru vairāk nekā 50 darbi. Ekspozīcijā pārstāvēti visi vizuālās mākslas veidi – glezniecība, grafika, zīmējumi, objekti, instalācija, fotogrāfija. Izstādē skatāmi Māras Brašmanes, Andra Brežes, Miķeļa Fišera, grupas „F5” (Līgas Marcinkēvičas, Mārtiņa Ratnika, Ievas Rubezes), Ginta Gabrāna, Andreja Granta, Kristapa Ģelža, Gvido Kajona, Leonarda Laganovska, Imanta Lancmaņa, Leonharda Lapina (Igaunija), Mindauga Navaka (Lietuva), Ojāra Pētersona, Kaspara Podnieka, Miervalža Poļa, Andresa Tolta (Igaunija), Bruno Vasiļevska, Viļņa Vītoliņa, Viļņa Zābera, Aijas Zariņas darbi. Īpašais pārsteigums skatītājiem būs Monikas Pormales milzu darbs, kurš vēl nav iekļauts topošā muzeja kolekcijā, bet kuru kuratore lūgs uzlūkot Starptautisko ekspertu komisiju šī gada maijā un lemt par tā iekļaušanu krājumā.

2013. gadā izstādi „Tests” paredzēts eksponēt Krievijas Valsts laikmetīgās mākslas centrā Maskavā un KUMU mākslas muzejā Tallinā. Neliela kolekcijas daļa līdz šim eksponēta Eiropas Centrālajā bankā Frankfurtē, Eiropas Kopienas Berlaymont biroja ēkā Briselē, Laikmetīgās mākslas centrā kim?, Svānekes Kultūras centrā Bornholmā. Atsevišķi darbi iekļauti dažādās izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs. Kopš 2011. gada jūnija Daugavas krastā, iepretim Andrejsalai, aplūkojamas lietuviešu tēlnieka Mindauga Navaka granīta un betona skulptūras no topošā muzeja kolekcijas.

Izstādi veido LNMM Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja Astrīda Rogule, kura sadarbībā ar ABLV Charitable Foundation organizē topošā Laikmetīgās mākslas muzeja Starptautiskās ekspertu komisijas darbu. Ekspertu komisija izveidota 2005. gadā, un tajā strādā Sirje Helme (Igaunija), Māra Lāce, Ernests Bernis, Helēna Demakova, Ieva Astahovska, Leonards Laganovskis un Raitis Šmits (Latvija), Norberts Vēbers (Vācija), Māreta Jaukuri (Somija) un Raminta Jurenaite (Lietuva).

Topošā Laikmetīgās mākslas muzeja krājumu veido valsts iepirkumu daļa, kuras izveidei ir piesaistīta gan valsts dotācija, gan Eiropas Ekonomiskās zonas Norvēģijas instrumenta līdzekļi, gan ekspertu komisijas akceptēti dāvinājumi, kā arī ABLV Bank iepirktā kolekcija, kuru nodos valsts īpašumā pēc jaunās muzeja ēkas izbūves.

Laikmetīgās mākslas muzeja projektu „Riga CAM” (Riga Contemporary Art Museum) 2006. gadā radīja pasaulslavenais nīderlandiešu arhitekts Rems Kolhāzs. Muzeja novietne paredzēta Andrejsalā. Sākoties globālajai ekonomiskajai krīzei, muzeja projekta īstenošana ir atlikta. Pašlaik kolekcijā atrodas 65 autoru darbi. Kolekcija nodota Latvijas Nacionālā mākslas muzeja valdījumā.

Izstādi papildina Helēnas Demakovas un Ojāra Pētersona veidots 80 lpp. biezs katalogs.

Izstādi rīko Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un biedrība „Andrejsala. Rīgas laikmetīgās mākslas muzejs”. Izstādi atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome, SIA „Alfor” un Aigars Rostovskis.

Teksts: Astrīda Rogule, Helēna Demakova

 

[[comment]]