Piemirstā kolekcija.
Valsts mākslas muzeja kolekcijas darbi Kuldīgas novada muzejā