Pieci iepirkumu gadi.
Ar VKKF atbalstu muzejam iepirktie mākslas darbi