Bibliotēka

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēka dibināta 1905. gadā. Jau muzeja projektā arhitekts Vilhelms Neimanis bija paredzējis speciālu telpu bibliotēkai.

Veselības un drošības apsvērumu dēļ Muzeja bibliotēka ir slēgta.

 

Pašlaik bibliotēkā ir nepilni 29 000 grāmatu. Tās pamatkrājumu veido izdevumi par latviešu un cittautu mākslas vēsturi, mākslinieku monogrāfijas, reprodukciju albumi, mākslas leksikoni, vārdnīcas, rokasgrāmatas un enciklopēdijas. Vērtīgāko krājuma daļu sastāda muzejā organizēto izstāžu katalogi, kas sniedz priekšstatu par muzeja darbību no 1905. līdz mūsdienām. Apskatāmi arī 19.gadsimta beigu un 20.gadsimta nozīmīgākie ārvalstīs un Latvijā izdotie mākslas periodiskie izdevumi. Pamatkrājumā iekļauti arī vērtīgi dāvinājumi no privātpersonām. Piemēram, mākslinieka Kārļa Sūniņa personīgā mākslas izdevumu bibliotēka.

 

Bibliotēkā strādājuši daudz izcili speciālisti. Viena no leģendārākajām, nenoliedzami, ir bijusi Mērija Grīnberga (1909–1975), kura vadījusi bibliotēku 20. gadsimta 50. gados. Otrā pasaules kara beigās, kad nacistiskā Vācija no okupētajām teritorijām centās uz Rietumiem izvest visas kultūras vērtības, 700 kastēs tika sasaiņotas muzeja kolekcijas no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja. Kultūrvēsturiskās vērtības ar kuģi transportēja uz Kēnigsbergu Vācijā un vēlāk uz dažādām vietām Čehijā. Pārsteidzoši ir tas, ka kultūrvērtības no aizvešanas līdz atvešanai uzraudzīja viena pati Mērija Grīnberga. Turklāt viņa nekur pēc tam nav pieminēta presē, kā arī viņai nav izteikta pateicība. Tieši pretēji viņa bija pakļauta pratināšanām, un muzeja darbs viņai bija jāatstāj. Mērijas Grīnbergas dzīve ir neparasta un vēsturisku pētījumu vērta.

 

Līdz šim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēka bija slēgta tipa bibliotēka, kas pieejama, galvenokārt, muzeja speciālistiem, mākslas augstskolu studentiem, mācībspēkiem un mākslas zinātniekiem. Tagad bibliotēkas telpas ir paplašinātas un pieejamas visiem muzeja apmeklētājiem.

 

DARBA LAIKS:

P. Slēgts

O., T., C. 12.00-17.00

Pk., S., Sv. Slēgts

 

PAPILDU INFORMĀCIJA:

Alla Sidorina, Bibliotēkas vadītāja

E: Alla.Sidorina@lnmm.lv

 

Saistītie jaunumi
news-image
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izdod grāmatu “Rihards Zariņš. 1869–1939. Ko Latvijas meži šalc”
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs laidis klajā apjomīgu bilingvālu rakstu krājumu “Rihards Zariņš. 1869–1939. Ko Latvijas meži šalc”, kas no dažādiem aspektiem atspoguļo mākslinieka plašo un ilggadējo daiļradi.
news-image
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izdod izstādes katalogu ““Tu glezno tikpat labi kā vīrietis!” Dainas Dagnijas māksla feminisma kontekstā”
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs laidis klajā izstādes ““Tu glezno tikpat labi kā vīrietis!” Dainas Dagnijas māksla feminisma kontekstā” katalogu.
news-image
Izdevniecībā “Neputns” klajā nāk monogrāfija par arhitektu un mākslinieku Sergeju Antonovu
Grāmata veltīta Sergejam Antonovam (1884—1956), izcilam krievu arhitektam un māksliniekam Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē. Tās autori ir mākslas zinātniece Ludmila Pestova un Dr. arch Jānis Lejnieks. Māksliniece — Zane Ernštreite. Izdevums publicēts latviešu un krievu valodā.
news-image
Izdevniecībā “Neputns” klajā nāk monogrāfija par mākslinieku Niklāvu Strunki
Monogrāfijā par mākslinieku Niklāvu Strunki (1894–1966) pirmo reizi apkopots plašais Strunkes mantojums – glezniecība, grāmatu māksla, scenogrāfija, dažādās dekoratīvās, lietišķās mākslas un dizaina nozares. Grāmata ar 824 lapaspusēm ir līdz šim apjomīgākais Lielās klasikas sērijas izdevums. Tā sastādītāja ir mākslas zinātniece Laima Slava, māksliniece – Inga Ģibiete.
news-image
Izdevniecībā “Neputns” klajā nāk 20./ 21. gadsimta mākslas manifestu izlase grāmatā “Manifests. No futūrisma līdz mūsdienām”
Grāmatā apkopoti 102 mākslas manifesti, kas tapuši 20. un 21. gadsimtā. “Es ceru, ka šī grāmata stiprinās mūsu mīlestību pret eksperimentālo kultūru, kā arī paplašinās mākslas iztēles robežas,” tā izlases sastādītājs literatūrzinātnieks un dzejnieks Artis Ostups. Grāmatas dizainu veidojis Armands Zelčs.
news-image
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izdod grāmatu “Madernieka stils”
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs klajā laidis apjomīgu un bagātīgi ilustrētu Jūlija Madernieka (1870–1955) daiļradei veltītu bilingvālu rakstu krājumu “Madernieka stils”.
news-image
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un “Neputns” izdod katalogu izstādei “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā”
Vienlaikus ar izstādes “Nepieradinātās dvēseles. Simbolisms Baltijas valstu mākslā” atvēršanu Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā klajā nāk apjomīgs izstādes katalogs.
news-image
Sērijā “Latvijas mākslas klasika” izdota grāmata par Jēkabu Bīni
Izdevniecības “Neputns” Latvijas mākslas klasiķiem veltīto sēriju papildina grāmata par gleznotāju, grafiķi, lietišķās mākslas meistaru, pedagogu un teorētiķi Jēkabu Bīni (1895–1955). Latviešu mākslas kopainā viņš izceļas kā mākslinieks, kurš savā daiļradē vienmēr centies iemiesot latviešu pasaules skatījumu, senās tautas atziņas un vēstures notikumus.
news-image
Izdevniecība “Neputns” laidusi klajā Tomasa Pārupa grāmatu par mākslinieci Sarmīti Māliņu
Šis ir pirmais izdevums, kurā apkopoti visi Sarmītes Māliņas darbi, par kuriem saglabājušās kādas vizu-ālas liecības. Grāmatas autors ir Tomass Pārups, dizains — Sarmīte Māliņa un Dace Eglīte.
news-image
“Neputns” laiž klajā izdevumu “Uga Skulme. Raksti. 1921–1940”
Gleznotāja, kritiķa, mākslas vēsturnieka un pedagoga Ugas Skulmes (1895–1963) kritiskie raksti izdoti 14 burtnīcās, tie sakārtoti hronoloģiskā secībā, sākot ar 1921. un noslēdzot ar 1940. gadu. Rakstus papildina ilustratīvā burtnīca, kas sniedz iespēju mūsdienu lasītājam apskatīt gan izdevumus, kuros Skulme publicējās, gan mākslas darbus, par kuriem rakstīja. Izdevuma sastādītāja – Astrīde Skulme, māksliniece – Zane Ernštreite.
news-image
"Neputns" izdod Santas Hiršas grāmatu “Andris Breže. Gaismas konstruktors"
Izdevniecība “Neputns” klajā laidusi mākslas zinātnieces Santas Hiršas grāmatu par mākslinieku Andri Breži. Grāmatas dizainu veidojis Armands Zelčs.
news-image
Sērijā “Latvijas mākslas klasika” izdota grāmata par Ādamu Alksni
Izdevniecības “Neputns” Latvijas mākslas klasiķiem veltīto sēriju papildina grāmata par vienu no pirmajiem latviešu profesionālajiem māksliniekiem Ādamu Alksni (1864–1897). Mākslinieka mūžs un radošā darbība aprāvās traģiski agri, taču viņš nepārprotami atzīstams par vienu no latviešu nacionālās mākslas apzinīgākajiem veidotājiem.
news-image
“Neputns” izdod grāmatu par darbnīcu “Baltars”
“Porcelāna ražošanas un popularizēšanas sabiedrība “Baltars” (1924-1931) pie Latvijas mākslas debesīm parādījās negaidīti, kā žilbinoša komēta, kas pēc mērķtiecīga lidojuma sadeg izplatījumā, atmiņai atstājot aiz sevis mirdzošas trajektorijas ceļu. Vācot šos “zvaigžņu putekļus” – Sutas, Beļcovas un Vidberga mākslas porcelāna izstrādājumus un vēsturiskās liecības ilgākā laika posmā ir izdevies izveidot pilnīgāku priekšstatu par darbnīcas radošo mantojumu,” tā grāmatas sastādītāja mākslas zinātniece Dace Ļaviņa.
news-image
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izdevis jaunu grāmatu "Muzeja raksti 7"
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs piedāvā iepazīties ar krājumu “Nacionālais romantisms un Baltijas simbolisms”, kas nācis klajā kā septītā grāmata sērijā “Muzeja raksti”.
news-image
“Neputns” izdod Natālijas Jevsejevas grāmatu par mākslinieci Aleksandru Beļcovu
"Viņa patiesi bija gara aristokrāte, un tā vislabākais liecinieks ir viņas māksla," tā par savu māti, māksli-nieci Aleksandru Beļcovu rakstījusi Tatjana Suta. Grāmatas autore ir mākslas zinātniece, Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja vadītāja Natālija Jevsejeva. Dizainu veidojusi Inga Ģibiete.
news-image
“Neputns” izdod Daces Lambergas monogrāfiju “Latvijas māksla simbolisma laikmetā”
Mākslas zinātnieces Daces Lambergas pētījums sniedz visaptverošu ieskatu simbolisma vēsturē Eiropā un tā izpausmēs Latvijas mākslā. Grāmatas dizainu veidojusi Anta Pence.
news-image
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs izdod rakstu krājumu “Desmit epizodes 20. gadsimta otrās puses mākslā Latvijā”
Ar Latvijas valsts simtgades programmas atbalstu Latvijas Nacionālais mākslas muzejs laidis klajā apjomīgu izdevumu par mākslu. Rakstu krājums “Desmit epizodes 20. gadsimta otrās puses mākslā Latvijā” pievēršas Latvijas mākslai pēc Otrā pasaules kara un parāda tās stilistisko daudzveidību.
news-image
“Neputns” izdevis Ludmilas Neimiševas grāmatu “Darbnīcas “Burtnieks” un “Ripors””
Apgāds “Neputns” turpina sēriju “Latvijas mākslas klasika” ar jau divdesmito izdevumu – mākslas zinātnieces Ludmilas Neimiševas sarakstīto grāmatu “Darbnīcas “Burtnieks” un “Ripors””, kas atšķir mazāk zināmu, taču ne mazāk interesantu lappusi īsajā, bet spilgtajā Rīgas mākslas porcelāna vēsturē.
news-image
“Neputns” sērijā “Latvijas mākslas klasika” izdevis Aivara Leiša grāmatu “Kārlis Jansons”
Apgāds “Neputns” laidis klajā jaunu, jau deviņpadsmito izdevumu lasītāju iecienītajā sērijā “Latvijas mākslas klasika” – mākslas zinātnieka Aivara Leiša grāmatu par izcilo tēlnieku Kārli Jansonu.
news-image
Apgāds “Neputns” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju izdevis izstādes “PORTRETS LATVIJĀ. 20. GADSIMTS. Sejas izteiksme” katalogu
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (LNMM) 3. novembrī tika atklāta izstāde “PORTRETS LATVIJĀ. 20. GADSIMTS. Sejas izteiksme”, kas būs skatāma līdz 2019. gada 24. februārim. Līdz ar šo notikumu apgāds “Neputns” sadarbībā ar LNMM laidis klajā apjomīgu, bagātīgi ilustrētu izstādes katalogu.
news-image
“Neputns” sērijā “Mākslas detektīvi” izdevis Luīzes Pastores un Elīnas Brasliņas grāmatu bērniem “Bez nosaukuma”
Apgāds “Neputns” sērijā “Mākslas detektīvi” laidis klajā veiksmīgā bērnu literatūras tandēma – rakstnieces Luīzes Pastores un mākslinieces Elīnas Brasliņas – sesto kopīgi radīto grāmatu. Stāstam, kas šoreiz aicina doties ceļojumā abstraktā ekspresionisma korifeja Marka Rotko (1903–1970) gleznu pasaulē, dots tāds pats nosaukums kā 1951. gadā tapušajai Rotko gleznai, kurā nokļūst mazie detektīvi, – “Bez nosaukuma”.
news-image
“Neputns” izdevis Dainas Auziņas monogrāfiju “Vladimirs Glušenkovs”
Līdz ar Vladimira Glušenkova (1948–2009) pirmās retrospektīvās izstādes “Absurda mitoloģija” atklāšanu Mūkusalas Mākslas salonā (13.09.–03.11.2018.) apgāds “Neputns” laidis klajā mākslas zinātnieces un kuratores Dainas Auziņas monogrāfiju par šo neoridināro, plašai publikai aizvien vēl mazpazīstamo mākslinieku.
news-image
Izdots izstādes “Rīgas geto Aleksandras Beļcovas zīmējumos” katalogs
Žaņa Lipkes memoriāls kopā ar Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeju sagatavojis izdevumu “Rīgas geto Aleksandras Beļcovas zīmējumos”, kurā iekļauti mākslas zinātnieces Nataļjas Jevsejevas un vēsturnieces Gunas Vainovskas pētnieciskie raksti par Aleksandras Beļcovas biogrāfiju un māksliniecisko darbību, Otrā pasaules kara sākumu un ebreju iznīcināšanu Rīgā, ko Beļcova attēlojusi savā “geto ciklā”.
news-image
Latvijā pirmo reizi izdota grāmata par Imanta Tillera mākslu
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs sadarbībā ar Sidnejas Universitātes izdevniecību “Power Publications” sagatavojis bilingvālu izdevumu “Imants Tillers. Ceļojums uz nekurieni”, kurā ietverts pilnīgs izstādes darbu katalogs un mākslinieka biogrāfijas svarīgākās lappuses.
news-image
“Neputns” izdevis fotoalbumu “Andrejs Grants”
Albums ir līdz šim apjomīgākais Andreja Granta fotogrāfiju apkopojums pēc apgādā “Neputns” iepriekš izdotās grāmatas “Andrejs Grants. Fotogrāfijas” (2002).
news-image
Iznācis izstādes “Nākotnes valsts” katalogs
Klajā nācis Latvijas simtgadei veltītās izstādes "Nākotnes valsts" katalogs latviešu un angļu valodā. Izdevumu sastādījusi izstādes kuratore Dr. art. Elita Ansone, un dizainu veidojis izstādes vizuālās identitātes autors, mākslinieks Krišs Salmanis.
news-image
“Neputns” izdevis Daces Lambergas grāmatas “Klasiskais modernisms: Latvijas glezniecība 20. gadsimta sākumā” tulkojumu angļu valodā
Plašajā pētījumā mākslas zinātniece Dace Lamberga aplūko vienu no Latvijas mākslas vēstures spožākajiem posmiem. Grāmata “Clasical Modernism. Early 20th Century Latvian Painting” ir viens no izdevumiem, kas veltīts Latvijas simtgadei un tiks atvērta Londonas grāmatu tirgus 2018 ietvaros.
news-image
“Neputns” izdod Zigurda Konstanta monogrāfiju par mākslinieku Georgu Šenbergu
„Es esmu divdesmitpirmā gadsimta mākslinieks!” Tā reiz teicis Georgs Šenbergs (1915–1989), viens no savdabīgākajiem latviešu māksliniekiem. Monogrāfijas autors mākslas vēsturnieks Zigurds Konstants norāda: „Šenbergs ir Latvijas mākslas leģenda. Otru tik konsekventi mākslai, konkrēti glezniecībai veltītu mūžu grūti sameklēt”. Grāmatas mākslinieki – Inga Ģibiete un Valdis Villerušs.
news-image
“Neputns” izdod mākslinieka Alekseja Naumova darbu albumu
Reizē ar Alekseja Naumova personālizstādi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas Lielajā zālē, klajā nāk mākslinieka albums. Tā sastādītāja ir mākslas zinātniece, izstādes kuratore Antra Priede-Krievkalne, tekstu autori – Helēna Demakova, Austra Avotiņa, Antra Priede-Krievkalne, savukārt dizaina autors – Armands Zelčs.
news-image
“Neputna” sērijā “Latvijas mākslas klasika” iznāk grāmata par Hildu Vīku
Sērijā “Latvijas mākslas klasika” grāmata par Hildu Vīku (1893–1963). “Latvijas 20. gadsimta 20.–30. gadu mākslas ainā spoži uzmirdzēja savdabīgi valdzinošā Hildas Vīkas daiļrade, kurā naivā dabiskumā sakausējas prāts un jūtīgums, dabas un iztēles radītie sižeti un tēli,” raksta grāmatas autore mākslas zinātniece Valda Knāviņa. Sērijas māksliniece – Anta Pence.
news-image
“Neputna” sērijā “Studijas bibliotēka” iznāk Santas Mičules grāmata par Krišu Salmani
“Kriša Salmaņa māksla klusām novēro mūs. Ikdienišķi paradoksi kalpo par eksistenciālu situāciju alegorijām, kas skatītāju gan atsvešina, gan pietuvina budistiski rāmai pasaules pieredzei. Kriša Salmaņa māksla klusām novēro mūsu pašu novērojumus, netirdot ar triviāliem jautājumiem. Tā ir līmlenšu un līmlapiņu dzeja ar matemātiskiem nolūkiem – piemēram, izmērīt bezgalīga tukšuma ietilpību vai procentuāli aprēķināt vienkāršības neizbēgamo klātbūtni dzīves sarežģītībās,” tā grāmatas autore mākslas zinātniece, kritiķe Santa Mičule.
news-image
“Neputns” izdod Helēnas Demakovas grāmatu “Gleznotāja Bruno Vasiļevska ideālā pasaule”
“Bruno Vasiļevskis bija elitārs mākslinieks, un tāds viņš turpinās būt, kamēr pasaulē pastāvēs izglītotība vācu vārda Bildung nozīmē un vismaz dažu cilvēku izkopta spēja vērot, iedziļināties un domāt, lai saprastu viņa mākslu,” tā grāmatas autore, mākslas zinātniece Helēna Demakova. Grāmatas redaktori – Uldis Tīrons, Līga Marcinkeviča, Aivija Everte; zinātniskie konsultanti – Imants Lancmanis, Daina Teters, Stella Pelše; savukārt dizainu veidojis Ojārs Pētersons.
news-image
“Neputns” izdod Gunāra Janaiša foto albumu “Personības un laikmets”
Fotogrāfa Gunāra Janaiša izveidotajā foto albumā iekļautie portreti tapuši laika posmā no 20. gs. 60. gadiem līdz mūsdienām. Attēlus papildina Janaiša rakstītas atmiņas, pārdomas par portretētajiem – Kurtu Fridrihsonu, Birutu Baumani, Lūciju Garūtu, Vizmu Belševicu, Jāni Stradiņu, Imantu Ziedoni u. c. Albuma dizains – Juris Petraškevičs.
news-image
“Neputns” izdod Ilzes Konstantes grāmatu “Staļina garā ēna Latvijas tēlotājā mākslā. 1940–1956”
“Grāmatā esmu centusies izgaismot ļoti samezgloto, politiski un sociāli slideno tēmu par Staļina valdīšanas gadiem Latvijas vizuālajā mākslā jeb, pēc tālaika terminoloģijas, tēlotājā mākslā”, tā grāmatas autore, mākslas zinātniece Ilze Konstante.
news-image
“Neputns” izdod Edvardas Šmites un Paula Daijas grāmatu par Johanu Heinrihu Baumani
“Faktiski par Baumaņa dzīvi mēs zinām mazāk nekā par viņa medībām un medījumu… Apzinoties uzdevuma sarežģītību un tomēr meklējot jaunus materiālus un apkopojot sen zināmo, ir tapusi grāmata par Johanu Heinrihu Baumani – par mednieku, gleznotāju un literātu, par cilvēku, kurš ilgus gadus dzīvojis visai sarežģītā laikā,” raksta mākslas zinātniece Edvarda Šmite.
news-image
“Neputna” sērijā “Latvijas mākslas klasika” iznāk grāmata par Jāni Ferdinandu Tīdemani
Sērijā “Latvijas mākslas klasika” grāmata par Jāni Ferdinandu Tīdemani (1897–1964). “Līdzīgi brāzmai 20. gadsimta 20. gadu beigās Latvijas mākslas aprindās spēji ietraucās Antverpenē studējošais Jānis Tīdemanis. Viņa beļģu mākslas ietekmē bagātinātā, impulsīvi košā un ekspresīva sprieguma piesātinātā glezniecības valoda papildināja tolaik jaunreālisma rāmumā ieslīgušo latviešu mākslas kopainu ar spirgtu citādību," raksta grāmatas autore, mākslas zinātniece Ingūna Ģēģere. Sērijas māksliniece – Anta Pence.
news-image
Izdevniecība „Neputns” svin 20 dzimšanas dienu - ikviens ir aicināts piedalīties divos īpašos svinību pasākumos Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā
Atzīmējot apaļo jubileju, izdevniecība “Neputns” oktobrī saviem lasītājiem dāvā iespēju „Neputna” galerijā (Tērbatas ielā 49/51) jubilāra izdotās grāmatas iegādāties ar 20% atlaidi. Turklāt ikviens ir aicināts piedalīties divos īpašos svinību pasākumos Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.
news-image
Izdevniecība “Neputns” klajā laiž trimdas māksliniekam Fridriham Miltam veltītu albumu
“Fridrihs Milts, kura dzīve aizritēja starp Pārdaugavu un Ņujorkas centru Manhetenu, trimdas latviešu uztverē kļuvis par leģendāru personību,” tā grāmatas sastādītāja Dace Lamberga. Albums klajā nāk vienlaikus ar mākslinieka gleznu izstādi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā.
news-image
Izdevniecībā “Neputns” klajā nāk izstādes “Maija Tabaka un Rietumberlīne” katalogs
Reizē ar izstādi “Maija Tabaka un Rietumberlīne” Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē “Arsenāls”, klajā nāk izstādes katalogs, kurā Maijas Tabakas un Rietumberlīnes mākslinieku darbu reprodukcijas papildina intervija ar mākslinieci, kritiķu teksti, kā arī Maijas Tabakas Rietumberlīnes draugu atmiņas. Kataloga sastādītāja un izstādes kuratore ir mākslas zinātniece Ivonna Veiherte. Izdevums tapis sadarbībā ar “Galerija 21”, un tas lasāms latviešu un vācu valodā.
news-image
Izdots albums “Janis Rozentāls”
Sagaidot šopavasar “tautas mīluļa” Jaņa Rozentāla 151. dzimšanas dienu, izdevniecība “Neputns” laiž klajā izcilajam Latvijas mākslas klasiķim veltītu attēlizdevumu, kas tapis sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Rakstniecības un mūzikas muzeju.
news-image
“Neputna” sērijā “Latvijas mākslas klasika” iznāk grāmata par darbnīcu “Baltars”
Sērijā “Latvijas mākslas klasika” grāmata par porcelāna apgleznošanas darbnīcu “Baltars”. Mākslas vēsturē tā pazīstama kā darbnīca, kurā laikposmā no 1925. līdz 1928. gadam tika radīti izcili mākslas darbi, un to nozīme vispārējā Eiropas mākslas kopsakarā ir acīmredzama un laika gaitā nav zudusi. Grāmatas autore ir mākslas zinātniece Ludmila Neimiševa. Sērijas māksliniece – Anta Pence.
news-image
“Neputna” sērijā “Latvijas mākslas klasika” iznāk grāmata par Rihardu Zariņu
Izdevniecības “Neputns” Latvijas mākslas klasiķiem veltīto sēriju papildina grāmata par latviešu nacionālās grafikas skolas pamatlicēju Rihardu Zariņu (1869–1939). Grāmatas autore ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numismāte, pētniece Kristīne Ducmane. Sērijas māksliniece – Anta Pence.
news-image
“Neputnā” klajā nāk “Kurzemes albums. Laikmeta portrets 18. gadsimta beigu – 19. gadsimta pirmās puses piemiņas albuma attēlos”
Izdevumā “Kurzemes albums” publicēta unikāla 18. gs. beigu – 19. gs. pirmās puses attēlu kolekcija, kas reiz piederējusi Kurzemē mitušajai Groškes – Kleinu dzimtai vairākās paaudzēs. Attēli papildināti ar komentāriem, kuros identificēti darbu autori, mākslinieciskās īpatnības. Savukārt izdevuma tekstu daļā vairāku autoru raksti gan par Groškes – Kleinu dzimtu, gan 18. gs. beigu, 19. gs. ikdienu Baltijas teritorijā, akcentējot sieviešu – albuma attēlu autoru – dzīves telpu.
news-image
Izdevniecība “Neputns” izdod piekto grāmatu detektīvstāstu sērijā bērniem “Mākslas detektīvi”
Bērnu detektīvstāstu sērijas “Mākslas detektīvi” piektās grāmatas piedzīvojumi norisinās sniegotas ziemas un pirmssvētku noskaņās. Noslēpumainais mākslinieks šoreiz Voldemārs Irbe, tautā dēvēts par baskāji Irbīti. Sērijas autore ir Luīze Pastore, māksliniece – Elīna Brasliņa.
news-image
Izdevniecībā “Neputns” klajā nāk māksliniekam Kārlim Hūnam veltīta grāmata
Kārļa Hūna 185. jubilejas gadā klajā nāk mākslas zinātnieces Edvardas Šmites grāmata par mākslinieku. Kārļa Hūna (1831–1877) daiļrade pieder Latvijas, Krievijas un Eiropas 19. gadsimta otrās puses mākslai, viņa darbi mūsdienās atrodas kolekcijās visā pasaulē – Valsts Krievu muzejā Sanktpēterburgā, Tretjakova galerijā Maskavā, Taškentas, Kauņas, Tallinas, Rīgas muzejos u. c. Izdevumā apkopotais materiāls ir līdz šim plašākais.
news-image
Klajā nāk “Klasiskais modernisms. Latvijas glezniecība 20. gadsimta sākumā” atkārtots un papildināts izdevums
Plašajā pētījumā mākslas zinātniece Dace Lamberga aplūko vienu no spožākajiem Latvijas mākslas vēstures posmiem. Atkārtotajā izdevumā papildinājumi galvenokārt ir attēlu klāstā – jauni Aleksandra Drēviņa, Gustava Kluča, Ugas Skulmes, Valdemāra Tones un Konrāda Ubāna darbi.
news-image
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs atgūst restaurētu bibliotēkas galdu
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs atguvis unikālu restaurētu 20. gadsimta sākuma galdu. Tas ir atgriezies vietā, kur bija novietots jau pirms 110 gadiem – muzeja bibliotēkā.