Kontakti
Informācija:
(+371) 67 324 461 lnmm@lnmm.lv
ADRESE

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Jaņa Rozentāla laukums 1

Rīga, LV-1010, Latvija

 

Gadījumos, kad saziņai ar LNMM nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju vai citu aizsragājamu informāciju, lūdzam rakstīt mums uz e-adresi.

REKVIZĪTI

Rekvizīti:
Reģ. Nr. 90001033633
Banka: Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV97TREL2220556005000
Ziedojumu konta Nr.: LV63TREL7220460000000

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore
Māra Lāce
(+371) 67 325051
Mara.Lace@lnmm.lv
Direktores vietniece krājuma darbā
Iveta Derkusova
(+371) 67 325021
Iveta.Derkusova@lnmm.lv
Direktores vietniece administratīvajā darbā
Una Sedleniece
(+371) 67 322524
Una.Sedleniece@lnmm.lv
Lietvedības speciāliste
Lelde Gūtmane
(+371) 67 325051
Lelde.Gutmane@lnmm.lv
Personāla daļas vadītāja
Inga Ozola
(+371) 67 357400
inga.ozola@lnmm.lv
Saimnieciskā departamenta vadītājs
Reinis Joņins
(+371) 67 716100
Reinis.Jonins@lnmm.lv
Latvijas Vizuālās mākslas departamenta vadītāja
Dr. art. Ginta Gerharde-Upeniece
(+371) 67 716101
Ginta.Gerharde@lnmm.lv
Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA vadītāja
Daiga Upeniece
(+371) 67 228776
Daiga.Upeniece@lnmm.lv
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja
Inese Baranovska
(+371) 67 830900
Inese.Baranovska@lnmm.lv
Restaurācijas nodaļas vadītāja
Una Kastanovska
(+371) 67 716112
Una.Kastanovska@lnmm.lv
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Annija Sauka
(+371) 67 716102
Annija.Sauka@lnmm.lv
Izglītības darba vadītāja
Elīna Bērziņa
(+371) 67 716102
Elina.Berzina@lnmm.lv
Preses centra vadītāja
Nataļja Sujunšalijeva
(+371) 67 357527
Natalja.Sujunsalijeva@lnmm.lv
Administrators (galvenā ēka J. Rozentāla laukums 1)
Raimonds Lejiņš
(+371) 67 716125
Raimonds.Lejins@lnmm.lv