KLASISKĀS VĒRTĪBAS: Amatieres vai celmlauzes? Latvijas pirmās lietišķās mākslas pārstāves 20. gadsimta sākumā
06.03.2019 17:30
Stāsta mākslas vēsturniece Dr. art. Baiba Vanaga.

19. gadsimtā profesionālās mākslas izglītības pieejamība Latvijas sievietēm bija apgrūtināta, un situācija šajā ziņā būtiski neatšķīrās no pārējās Eiropas. Mākslā ieinteresētajām dāmām dažādas mākslas amatniecības skolas un studijas nereti kļuva par pirmo soli izglītošanās ceļā, un blakus tēlotājmākslai daudzas 19.–20. gadsimta mijas mākslinieces nodarbojās ar lietišķo mākslu.

 

Pamatus atsevišķu mācību priekšmetu veidā Latvijas topošās mākslinieces varēja apgūt Elīzes fon Jungas-Štilingas zīmēšanas skolā un uz tās bāzes izveidotajā Rīgas pilsētas mākslas skolā, vairāku mākslinieču privātajās studijās un citur, bet kopš 1912. gada rudens arī Mākslas amatniecības klasēs, ko izveidoja Drēzdenes Mākslas amatniecības skolā izglītotā Alma Birģele (prec. Birģele-Paegle, 1877–1949). No tālākām izglītības iestādēm vairāku Latvijas mākslinieču biogrāfijās parādās studijas barona Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā Pēterburgā, Berlīnes Mākslas amatniecības muzeja mācību iestādē (Unterrichtsanstalt des Berliner Kunstgewerbemuseums), Debšica skolā jeb Mācību un eksperimentu ateljē lietišķajām un brīvajām mākslām (Debschitz-Schule / Lehr- und Versuchs-Atelier für angewandte und freie Kunst) Minhenē u.c.

 

20. gadsimta sākuma vietējās mākslas izstādēs piedalījās vairākas lietišķās mākslas pārstāves, kuru atsevišķi darbi reproducēti “Baltijas mākslas gadagrāmatas” sējumos. Tikai no šīm reprodukcijām iepazīstami, piemēram, Martas Helmanes (Martha Hellmann, 1873–1972) austie gobelēni un Izi Šilingas (Isi Schilling, 1888–?) darinātie juvelierizstrādājumi. Savukārt Štiglica skolas absolvenšu – jelgavnieces Martas Rafaēles (Martha Raphael, 1870–1948) un tallinietes Evas Kordesas (Eva Kordes, 1866–1945) – zemglazūras apgleznojuma tehnikā tapušie darbi aplūkojami gan reprodukcijās, gan Pēterburgas Ķeizariskās porcelāna rūpnīcas muzeja ekspozīcijā.

Lekcija piedāvās ieskatu 19.–20. gadsimta mijas Latvijas sieviešu iespējās iegūt izglītību lietišķajās mākslās un iepazīstinās ar spilgtākajām šī laika lietišķās mākslas pārstāvēm, kuru biogrāfiju izzināšanai pētīti arhīvu dokumenti Rīgā, Berlīnē, Pēterburgā un citur.

 

Baiba Vanaga ir mākslas vēstures doktore un šobrīd raksta monogrāfiju par Latvijas māksliniecēm 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā.

 

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja piedāvātais cikls “Klasiskās vērtības” veidots ar domu aktualizēt jautājumu par latviešu lietišķās mākslas dārgumiem, popularizēt tos un iepazīstināt auditoriju ar ievērojamāko mākslinieku dzīvi un daiļradi. Stāstījumu tēmas izvēlētas ar mērķi sasaistīt vēsturiskās un mūsdienu mākslas un dizaina attīstības tendences, akcentējot klasisko vērtību nozīmi kultūras vidē Latvijā un pasaulē. Visas lekcijas papildina plašs vizuālais materiāls.

 

NORISES VIETA:

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs / Skārņu iela 10, Rīga

 

BIĻEŠU CENAS:

Pieaugušajiem: 5,00 EUR

Skolēniem, studentiem, pensionāriem: 2,50 EUR

Biļetes nopērkamas DMDM kasē. Lekcijas apmeklētājiem ir iespēja apskatīt muzeja pastāvīgās ekspozīcijas.

 

PIETEIKŠANĀS UN PAPILDU INFORMĀCIJA:

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās.

T: (+371) 67 830917 

E: Agrita.Pore@lnmm.lv

 

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja publiskie pasākumi tiek filmēti un fotografēti, lai regulāri un mērķtiecīgi informētu sabiedrību par muzeja piedāvājumu, darba rezultātiem un aktualitātēm.

Saistītie pasākumi
Saistītie jaunumi
Saistītās izglītības programmas