Katram sava Rīga

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā
Skārņu ielā 10/20

Latvijas galvaspilsētai veltītā izstāde „Katram sava Rīga”

Atzīmējot Rīgas 810. jubileju, svētkus svin arī Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, aicinot visus no jauna atklāt Rīgu tās daudzveidībā un mainībā, vērojot pilsētu mākslinieku acīm un paturot to dziļi sirdī.

Kāda mums katram ir Rīga? Vai tā ir smeldzošu nostalģisku noskaņu caurvīta, kad pēc ilgas prombūtnes no jauna ieraugām tās panorāmu un ieklausāmies mīļi atpazīstamajā skaņu ritmā, soļiem naktī klaudzot pa Vecrīgas ieliņu bruģi? Vai tā ir steidzīga pilsēta, kas pamodusies no miega, Rīgas torņu gaiļu iedziedātā rītā, sākot jaunu dienu? Bet varbūt tā ir Rīga, kas cauri gadsimtiem, spītējot dažādu politisku varu maiņām, ik reizi spējusi sevi nosargāt un koši atplaukt?

Rīgas iespaidi ir ieausti profesionālu mākslinieku darinātās tekstilijās, skatāmi porcelāna gleznojumos, kā arī dekoratīvās kokapstrādes un ādas plastikas darbos. Savus darbus Rīgai veltījuši tādi mākslinieki kā Niklāvs Strunke, Sigismunds Vidbergs, Romans Suta, Edīte Pauls-Vīgnere, Ruta Bogustova, Ēriks Priedkalns, Mārtiņš Zaurs, Natālija Laminska, Dace Blūma, Juris Bergins un citi autori. Nāc, ieraugi un sajūti Rīgu!

Teksts: Dace Ļaviņa