RE-NOVĀCIJA
Latvijas dekoratīvās mākslas un dizaina izstāde

No 2011. gada 16. novembra līdz 2012. gada 2. februārim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Skārņu ielā 10/20, Rīgā) būs apskatāma Latvijas dekoratīvās mākslas un dizaina izstāde „Re-novācija”.

Gadskārtējas dekoratīvās mākslas un dizaina skates Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā jau kļuvušas par tradīciju. Ar lielu mākslinieku un apmeklētāju atsaucību notika izstādes „Intīmais mākslā” (2009) un „Mākslas optimizācija” (2010). Arī 2011. gada izstāde „Re-novācija” iecerēta kā dekoratīvās mākslas un dizaina skate, kas atspoguļo jaunākās tendences un parādības šajā mākslas jomā Latvijā.

Šogad darbus izstādei atlasījusi stingra un laikmetīgās mākslas attīstības tendencēs kompetenta žūrija: Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Aigars Bikše, tekstilmākslinieks un grafiķis Henrihs Vorkals, gleznotāja un žurnāla „Dizaina Studija” galvenā redaktore Sandra Krastiņa, mākslinieks Jurģis Krāsons un žurnāla „Pastaiga” dizaina nodaļas redaktore Kristīne Budže.

Nosaukums „Re-novācija” atvasināts no vārda renovācija (atjaunošana, remonts). Izmainot akcentus vārdu uzsvaros un zilbju sadalījumā, skatītāja uztvere tiek vērsta uz pārdomām par to, ka jauni un negaidīti domas un ideju pavērsieni ir neatņemama mākslinieka radošā procesa daļa un var izpausties visdažādākajos aspektos.

Viena no raksturīgām laikmetīgās mākslas īpatnībām ir oriģinalitāte un pārsteiguma moments, kas rodams gan ieceres paradoksos, gan personīgā stila meklējumos, gan jaunu materiālu un mūsdienīgu tehnoloģiju izvēlē. Tāpēc daudzi mākslinieki domas vizualizācijai meklē netradicionālus materiālus un praktisku izpildījumu, kas īsi tiek ietverts apzīmējumā „autortehnika”.

Plašajā un daudzveidīgajā ekspozīcijā parādīts gandrīz visu dekoratīvās mākslas nozaru pārstāvju veikums: līdzās unikālajiem keramikas, tekstilmākslas un koka mākslas objektiem ar oriģinalitāti un atraktivitāti izceļas stikla izstrādājumi. Gadu no gada arvien būtiskāka vieta atvēlēta dizainam. Tieši dizaineru radošajā sniegumā organiski apvienojas izdoma, racionāli izsvērta funkcionalitāte un moderns pasaules skatījums.

Izstādē eksponēti piecdesmit mākslinieku darbi, kas tapuši 2011. gadā. Piedalās labi pazīstami meistari – keramiķi Juta Rindina, Ilona Romule, Inese Brants, Pēteris Martinsons, Juris Bergins, tekstilmākslinieki Lija Rage, Aija Baumane, Edīte Pauls-Vīgnere, Laima Kaugure un Pēteris Sidars, kā arī pavisam jauni vārdi gan mākslā, gan unikālajā dizainā – Ilze Žūriņa, Dace Vītola, Ieva Prāne u.c. To, kuram no māksliniekiem izdevies izteiksmīgāk un pārliecinošāk atklāt izstādes tēmu, kā allaž varēs vērtēt izstādes apmeklētāji, nosakot, viņuprāt, labāko darbu.

Teksts: Rūta Rinka