Porcelāns
Antoņinas Paškēvičas personālizstāde

No 2011. gada 11. februāra līdz 6. aprīlim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Skārņu ielā 10/20, Rīgā) būs apskatāma Antoņinas Paškēvičas personālizstāde "Porcelāns".

Atzīmējot porcelāna mākslinieces Antoņinas Paškēvičas dzīves jubileju, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā sarīkota autores radīto daudzveidīgo darbu personālizstāde, kas aptver un raksturo viņas radošo devumu laika posmā no 1978. gada līdz šodienai. Pašķirt atpakaļ kādu lappusi vēsturē vienmēr ir interesanti, un vēl jo interesantāk ir vērot un salīdzināt, kā mākslinieka daiļrade laika gaitā mainījusies.

Antoņina Paškēviča izglītību ieguvusi Krievijā, Piemaskavā, Abramcevo Mākslas un rūpniecības skolā, kurai ir ļoti senas un izkoptas mākslinieciskās izglītības tradīcijas. Nupat kā šī skola, tagad jau krievu gleznotāja V.M.Vasņecova vārdā nosauktā mākslas un amatniecības koledža, nosvinējusi savu 120 pastāvēšanas gadadienu. Apguvusi tur keramikas darināšanas un apgleznošanas prasmes, Antoņina Paškēviča mācības turpināja Maskavas Tehnoloģiskā institūta Tēlniecības nodaļā. Vēlāk, jau dzīvodama Rīgā, viņa ilgus gadus strādājusi par mākslinieci Rīgas Porcelāna rūpnīcas Mākslinieciskajā laboratorijā, izstrādājot dekoru metus, vāzes un sīkplastiku, kā arī individuālajā radošajā darbā īstenojusi savas ieceres porcelānā.

Antīkās mitoloģijas tēma un sižeti Antoņinu Paškēviču saistījuši jau kopš studiju gadiem. Senā Grieķija un Ēģipte piedāvā bagātu tēmu klāstu, kas stāsta par seno dievu kaislībām un iegribām, varoņiem un varoņdarbiem, spartiskiem un atlētiskiem vīriem, skaistām un drosmīgām sievietēm. Izstādē eksponētas virsglazūrā apgleznotas trauku servīzes, vāzes un šķīvji ar mitoloģiskiem sižetiem.

Kas ir mīts? Nav nevienas pietiekoši labas definīcijas, lai to izskaidrotu. Mīti kalpo dažādiem nolūkiem, un viens no tiem ir izskaidrot neizskaidrojamo, mēģinot rast racionālu atbildi. Katrs no mums var interpretēt, un, jādomā, ka arī mītus mēs interpretējam pēc savas patikas: kas vienam ir patiesība, citam izdoma un iztēle. Māksliniekam, tāpat kā mums pārējiem, mīti sniedz atbildes, stāsta stāstus, liek pašam izspēlēt dažādas lomas, izklaidē un palīdz izskaidrot pasauli, bet, salīdzinājumā ar mums, mākslinieks spēj radīt pats savus, uz mītiem balstītus, vizuālus tēlus un stāstus.

Antoņinas Paškēvičas darināto porcelāna apgleznojumu pamatā izmantoti sengrieķu un ēģiptiešu mīti, bet, ieskatoties dziļāk, tā nav tikai Senās Grieķijas Olimpa un Senās Ēģiptes dievu, mūsu šodienas skatījumā, neizprotamā un netveramā dzīve, drīzāk zemtekstā, atklājot slāni pa slānim, tos uztveram kā mūsu dzīves atspoguļojumu, kas ietver visas kaislības – mīlestību, viltu, nodevību, greizsirdību, skumjas, vīrišķību un drosmi. Tās ir cilvēciskās emocijas, kas izpaužas sižetos par dzīvību un nāvi, arī par bērna nākšanu pasaulē, mātes mīlestību un rūpēm.

Visi Antoņinas Paškēvičas darbos sastopamie sižeti balstīti uz mākslinieces vispusīgajām kultūrvēstures zināšanām un aizraušanos ar mītu pasauli. Māksliniece mums stāsta leģendas par sengrieķu vareno jūras dievu Poseidonu, skaistuli Afrodīti, Orfeja un Eiridīkes nelaimīgo mīlestību, Tēseju un Ariadni, medību un mēness dievieti Artemīdu, Olimpa dievu ziņnesi, ceļotāju un komercijas aizgādni Hermeju un vēl jo daudziem citiem Olimpa varenajiem. Turklāt meistares darbos atklājas bagātīgs semiotisko zīmju un simbolu klāsts, kas darbojas visdažādākajos kontekstos. Ēģiptei veltītajos porcelāna darbos parādās kobra – Ēģiptes Saules dieva Ra ugunīgā acs un sargs, valdnieku simbols, leģendārais Benu putns jeb fenikss un Saules dieva dvēseles simbols, kura kliedziens izziņoja pasaules radīšanu, vērsis, kas kā dažādu nozīmju simbols pazīstams daudzām pasaules kultūrām un atspoguļots daudzos mītos.

Grieķu mītiem veltītie grafiskie zīmējumi uz porcelāna lielākoties darināti baltās, melnās un zelta krāsas salikumos, tie ielogoti segmentos vai platās joslās uz klasiskām grieķu amforu formām ar izmainītiem osu izliekumiem, kā arī to izvietojumu dažādos augstumos. Gleznojumus ietver grieķu meandra un citu dekoratīvu ornamentu josliņas. Izmantotas virsglazūras un sarežģītā zemglazūras apgleznojuma tehnikas. Zelts un lustra akcentē apgleznojumu dekorativitāti.

Poētiski vāžu zīmējumos traktēts skaistais kristīgās reliģijas Ziemassvētku stāsts par Jēzus piedzimšanu Bētlemē, kā arī citi Bībeles sižeti.

Antoņina Paškēviča veidojusi dekoratīvu porcelāna plākšņu apgleznojumus košās krāsās, moderni risinātas lakonisku, ģeometrisku formu servīzes un tēlniecības darbus. Savulaik māksliniece darbojusies arī koktēlniecībā un medaļu mākslā, izmantojot bronzu un porcelānu.

Teksts: Dace Ļaviņa