Skiču izstāde
Kokneses fonda organizēts konkurss par 20. gs. totalitārajos režīmos cietušo un bojā gājušo piemiņas vietas izveidi Koknesē