Zemūdeņu karš V. Enigma
Metālmākslinieku grupas darbu izstāde