Ražena raža
RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes studentu diplomdarbu izstāde

No 2010.gada 5. līdz 28.februārim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Skārņu ielā 10/20, Rīgā) būs skatāma Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsetplānošanas fakultātes (RTU APF) absolventu diplomprojektu izstāde „Ražena raža”.

2010.gadā fakultāti absolvē 43 jaunie arhitekti. RTU APF diplomandi tradicionāli savos projektos pievēršas sabiedriski un pilsētbūvnieciski aktuālām tēmām. Šogad lielāka daļa studentu piedāvā drosmīgus un savdabīgus risinājumus Rīgas pilsētvides un arhitektūras problēmām: Rīgas ziemeļu koridora ainavas telpiskajai attīstībai, transporta mezgla arhitektūrai Brīvības ielā, rūpniecisku teritoriju Pārdaugavā un Daugavgrīvā, kā arī vairāku industriālu objektu – Rīgas alus darītavas „Vārpa” un Cigoriņu fabrikas revitalizācijai, Ķīpsalas arhipelāga kopienai, Matīsa un Centrāltirgus telpiskajai evolūcijai, Buļļu salas un piejūras dabas parka Mangaļsalā nākotnei, Līvu laukuma areāla telpiskajai reģenerācijai un citām.

Sekojot laikmeta tendencēm, vairāki diplomandi pievērsušies dabai draudzīgu tehnoloģiju izmantošanai un energoresursu taupīgai izmantošanai arhitektūrā, piemēram, ieskicējot dzīvojamo rajonu nākotni 2050.gadā un modelējot Liepājas piekrastes attīstību Bernātos.

Jauno arhitektu uzmanību piesaistījušas arī sociāli nozīmīgas tēmas. Izstādē var iepazīties ar priekšlikumiem Gatartas pansionāta un sociālo mājokļu kvartāla Gulbenē attīstībai, ar bērnudārza projektu Ķemeros.

Fakultātes dekāns asociētais profesors Uģis Bratuškins uzskata, ka diplomprojekts ir forma, kā augstskolu beigušais arhitekts uzrunā sabiedrību, nebaidoties vērst tās uzmanību arī uz problēmvietām, kas dažādu iemeslu dēļ palikušas ārpus reālajā darbā īstenojamām attīstības iecerēm. Šajā kontekstā diplomprojektu skate uzlūkojama kā rosinājums uz dialogu, kura turpinājums atkarīgs no visas sabiedrības ieinteresētības un labās gribas izpausmēm.

Pēc tradīcijas reizi gadā Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsetplānošanas fakultātes absolventu diplomprojektu skate notiek Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, un „Ražena raža” ir piektā izstāde kopš 2005.gada.