Kraukļi, vilki, septiņas vardes un govs
Kanādas pamatnāciju mākslas darbu izstāde