Baltu māksla

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 2010. gada 18. novembrī Latvijas Nacionālais mākslas muzejs dāvina saviem apmeklētājiem iespēju apskatīt izstādi „Baltu māksla” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā no plkst. 11.00 līdz 17.00. Skatītājiem būs atvērtas arī muzeja pastāvīgās ekspozīcijas.

No 2010. gada 16. novembra līdz 2011. gada 30. janvārim Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Skārņu ielā 10/20, Rīgā)

Izstāde „Baltu māksla“ ir pirmais projekts Eiropā un baltu etnosu Lietuvas un Latvijas izveidotajās valstīs, kas izsmeļoši iepazīstina apmeklētājus ar baltu cilšu mākslas mantojumu. Izstādes eksponāti sniedz priekšstatu par baltu kultūras pirmsākumiem un evolūciju sākot ar akmens laikmetu un uzskatāmi parāda, kā senās tradīcijas ir saglabājušās līdz pat šodienai un tiek veiksmīgi izmantotas laikmetīgās mākslas darinājumos.

Projekta idejas pamatā ir vēlme noskaidrot, kāda bija senās baltu mākslas nozīme, atklāt saikni starp meistaru radošajām domām un laikmeta tehniskajām iespējām, kā arī saprast cilvēces radošo spēku. Seno juvelieru daiļrade ir vienojošais ķēdes posms ar citiem cilvēkiem, citām kultūrām, ar mūsu kultūras mantojumu, nepārtraukts tilts starp pagātni, tagadni un nākotni.

Izstādē apskatāmas no dažādiem materiāliem (dzintars, sudrabs, dzelzs u.c.) darinātas unikālas arheoloģiskās un etnogrāfiskās rotaslietas un tekstilijas, kas ir atrastas seno baltu ģeogrāfiskajā areālā – plašajā Daugavas un Nemunas upju baseinu teritorijā, austrumos sasniedzot Volgas un Okas sateku, bet rietumos – Vislu.

Īpaša vieta ekspozīcijā atvēlēta metāla laikmeta baltu mākslai, laika posmiem, kad iezīmējās atšķirības starp austrumu un rietumu baltiem, kad jau bija izveidojušās baltu kultūras vai kad sāka veidoties atsevišķas baltu ciltis ar tām raksturīgām kultūras un mākslas īpatnībām. Izstādē iekļauts arī nebaltiskas izcelsmes materiāls, bet tikai kā piemēri un tikai tie, kuri atrasti baltu zemēs vai baltu izveidotajā senās Lietuvas valstī – Lietuvas Dižkunigaitijā 13.–15. gadsimtā.

Izstāde „Baltu māksla” iecerēta kā svētku pasākums par godu Lietuvas tūkstošgadei. Unikālo projektu ir iniciējis Viļņas Mākslas akadēmijas rektors profesors Dr. Adomas Butrimas un veidojuši Viļņas Mākslas akadēmijas speciālisti sadarbībā ar Lietuvas, Polijas un Latvijas arheologiem, mākslas zinātniekiem, dizaineriem un jaunajiem māksliniekiem. Izstādes partneri ir 24 muzeji no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Vācijas. 300 m² lielajā platībā tiek eksponēti 614 mākslas darbi no šo valstu muzeju krājumiem, kā arī no privātām kolekcijām.

Izstāde pirmo reizi tika svinīgi atklāta 2009. gada 6. jūlijā Viļņā Lietišķās mākslas muzejā un līdz 2010. gada 20. aprīlim to apskatīja 60 000 interesentu. 14. maijā izstāde pārcēlās uz prestižo Varšavas Nacionālo arheoloģijas muzeju, kur arī piesaistīja lielu apmeklētāju skaitu. Tagad izstāde „Baltu māksla“ ir skatāma Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgā. Tā ir Baltijas valstu vienotības iniciatīva un vienlaikus veltījums Latvijas neatkarības dienai.

Viena no projekta pievienotajām vērtībām ir ekspozīcijas dizains – mūsdienīgais noformējums un papildinošie audiovizuālie materiāli, ar kuriem darbojoties apmeklētāji gūs ievērojamu papildinformāciju par eksponētajiem mākslas darbiem.

Lielais izstādes katalogs „Baltu māksla“ (799 lpp.) ir izsmeļošs krāsains un bagātīgi ilustrēts izdevums. Tajā iekļauti Lietuvas, Latvijas un Polijas zinātnieku raksti lietuviešu un angļu valodā par baltu juveliermākslu un estētiku. Interesenti var iegādāties arī mazāka apjoma izstādes ceļvedi latviešu, lietuviešu, angļu un poļu valodā (120 lpp.). Apmeklētājus priecēs arī izstādes DVD disks un mūsdienīgie suvenīri. Vairāk informācijas un atsevišķu eksponātu attēlus atradīsiet mājas lapā www.baltumenas.lt