Gatavojoties pārcelties uz Muzeju krātuvi Pulka ielā, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs sāk ierobežot pieejamību neeksponētajiem krājuma priekšmetiem
Muzeju krātuves Rīgā, Pulka ielā 8, būvniecības process tuvojas noslēgumam, līdz ar to Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (turpmāk – LNMM) informē par pārvešanai paredzēto LNMM krājuma priekšmetu pieejamību laikā no 2019. gada 1. novembra līdz 2020. gada 30. augustam.

No esošajām LNMM adresēm uz jauno krātuvi tiks pārvietoti vairāk kā 40000 mākslas priekšmeti no kolekcijām:

  • Latvijas vizuālā māksla (20.gs. 2. puse–mūsdienas),
  • Ārzemju māksla,
  • Topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja krājums,
  • LNMM Zinātnisko dokumentu centra krājums.

 

Iepazīstinām ar pārejas periodā noteikto KĀRTĪBU, kādā LNMM lietvedībā tiks pieņemti IESNIEGUMI (par krātuvju apmeklējumu pētnieciskos nolūkos; par nedigitalizēto krājuma priekšmetu fotografēšanu/skanēšanu; par muzeja priekšmetu deponēšanu).

 

1. IESNIEGUMI tiek pieņemti līdz 30.10.2019.

LNMM patur tiesības atteikt līdz 30.10.2019. saņemtos deponējuma pieprasījumus, ja:

  1. deponējuma pieprasījums saņemts vēlāk kā 2 (divus) kalendāra mēnešus pirms deponējuma perioda sākuma datuma,
  2. pieprasītajiem krājuma priekšmetiem nepieciešama restaurācija vai specifiska sagatavošana eksponēšanai (piem., rāmēšana u.c.),

LNMM patur tiesības atteikt līdz 30.10.2019. saņemtos iesniegumus krātuvju apmeklējumam pētnieciskos nolūkos un pieprasījumus nedigitalizēto krājuma priekšmetu fotografēšanai/skenēšanai, ja saņemto un reģistrēto iesniegumu apjoms pārsniegs LNMM iespējas tos apkalpot līdz attiecīgo eksponātu pārvešanas laikam.

 

2. No 01.11.2019. līdz 30.08.2020. IESNIEGUMI NETIEK PIEŅEMTI. Iesniegumu pieņemšanas atsākšanas laiks var tikt mainīts, izziņojot to atsevišķi muzeja mājaslapā;

3. Līdz šim deponētie krājuma priekšmeti tiek pieņemti atpakaļ deponējuma līgumos noteiktajos termiņos, to iepriekš saskaņojot ar attiecīgajā deponējuma līgumā norādīto LNMM kontaktpersonu.

4. LNMM īpašumā esošo iepriekš digitalizēto krājuma priekšmetu digitālo attēlu izsniegšana reproducēšanai netiek pārtraukta, vienlaikus nosakot, ka iesniegumu apkalpošanas laiks tiek pagarināts līdz 30 kalendāra dienām.

 

Vēršam uzmanību, ka mākslas priekšmetu pārvešanas procesā būs iesaistīti vairums LNMM krājuma speciālistu, restauratoru un tehnisko darbinieku, līdz ar to ir paredzams, ka arī attiecībā uz nepārvietojamām LNMM kolekcijām sadarbības partneru pieprasījumu apstrādes un dokumentu sagatavošanas laiks var pagarināties.

 

Ceram uz sekmīgu sadarbību šajā sarežģītajā, bet tik gaidītajā LNMM darbības posmā un aicinām sūtīt Jūsu pieprasījumus iespējami savlaicīgi.

 

Ar Muzeju krātuves projekta aprakstu varat iepazīties VAS «Valsts nekustamie īpašumi» mājas lapā.

Saistītās galerijas