Mākslas galaktika
Jauno mākslas zinātnieku projekts

No 2014. gada 7. novembra līdz 7. decembrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāles Arsenāls Radošajā darbnīcā (Vecrīgā, Torņa ielā 1; 2. stāvā) būs skatāma glezniecības izstāde „Mākslas galaktika”, kas tapusi kā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļas sadarbības projekts.

 

Kopš 2002. gada Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļas 4. kursa studenti mācību procesa ietvaros veido izstādi atbilstoši izvēlētajai tēmai un interesējošajai problemātikai, izmantojot darbus no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma, kā arī pieaicinot laikmetīgās mākslas pārstāvjus. Šogad projekts ar nosaukumu „Mākslas galaktika” ievada muzeja izstāžu zālē Arsenāls kuratores Elitas Ansones rīkoto izstādi „Saules sistēmas perspektīva”, piedāvājot topošo speciālistu komentāru noteiktām mākslas parādībām.

 

Ekspozīcija ir konstruēta kā simboliska Latvijas glezniecības galaktikas karte, kuru veido vienpadsmit gleznotāju darbi – atšķirīgi tehniskajā izpildījumā, mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu pielietojumā un tēlos, bet vienoti kuratoru redzējumā. Izstāde savdabīgā formā atspoguļo nelielu Latvijas mākslas daļu kā analoģiju Saules sistēmai. Modelējot projektu, kā galvenais atskaites punkts izraudzīta mūsu galaktikas zvaigzne – Saule. Par Latvijas mākslas universa centrālo spīdekli tika izvēlēts Vilhelms Purvītis – Latvijas Mākslas akadēmijas un nacionālās ainavas skolas dibinātājs.

 

Ap Sauli rotējošās planētas ataino asociāciju kopumu, ko raisa to simboliskās vai astronomiskās nozīmes un iespēja tās attiecināt uz izstādei atlasīto gleznotāju daiļradi vai mākslas darbu. Pēc šāda principa dialogs tiek attīstīts starp planētu Saturns un Ievas Iltneres gleznu, Urānu un Imanta Vecozola mākslas valodu, kā arī Zemi un Laimas Eglītes radošo pienesumu. Līdzība ar Neptūnu ir rasta Alekseja Naumova darbos, bet speciāli planētai Merkurs tapa mākslinieču Ilzes, Katrīnas un Kristīnes Luīzes Avotiņu darbi.

 

Izstāde paver bezgalīgu mākslas vēstījumu lauku un aicina palūkoties metaforiskās zvaigžņotās debesīs, kurās katrs mākslinieka radītais darbs mirdz savā spožumā, harmoniski vienojoties kopējā galaktikas struktūrā.

 

Izstādes norises laikā tiks organizēti darbnīcu vakari ģimenēm ar bērniem, kā arī rīkotas diskusijas par mākslu un astronomiju, mijot racionālo ar iracionālo.

 

#MakslasGalaktika
#ArtGalaxy