Globālā intriga II
4. Rīgas tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle. "Tradicionālais un laikmetīgais."

4.Rīgas starptautiskā tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāle „Tradicionālais un laikmetīgais” turpina 2001. gadā aizsākto Eiropas tekstilmākslas un šķiedras mākslas triennāļu sarīkošanas tradīciju. Sakarā ar to, ka triennāles pēc būtības ir „pāraugušas” Eiropas ietvarus, jo tajās piedalās mākslinieki no visas pasaules, kā arī, ņemot vērā starptautiskās žūrijas locekļu ierosinājumu, ar 2010. gadu triennāle tiek pārdēvēta par Rīgas Starptautisko. Savukārt pēc mākslinieku ierosinājuma šīgada triennālei tiek saglabāta 2007. gada devīze un skatītāju tā uzrunā kā GLOBĀLĀ INTRIGA II. Muzejs izvēlējās šo tēmu, lai raisītu aktīvas un dzīvas diskusijas par laikmetīgo tekstilmākslu un šķiedras mākslu pasaulē, kā arī lai izpētītu nozares dažādos attīstības virzienus šodien.

GLOBĀLĀS INTRIGAS II galvenā ideja ir tālāk attīstīt un paplašināt iepriekšējā Triennālē aizsākto tēmu, kas balstīta dažādos globalizācijas aspektos un ir saistīta ar jaunām problēmām un izaicinājumiem pasaulē.
Kā mākslinieki izsaka sevi šajā globālās ekonomiskās krīzes periodā? 
Kā krīze iespaido darbu māksliniecisko izteiksmi un radošo procesu?
Kā tekstilmākslinieki atspoguļo savu laiku, izsakoties telpiskajā vidē, dažādos materiālos un laikmetīgās tehnoloģijās? 
Kā inovācijas izpaužas starpkultūru kontaktos un vai joprojām ir jaušama saikne ar tradīcijām?


No turpat 200 pieteikumiem, kas atceļoja no dažādām pasaules valstīm, starptautiskā žūrija izstādei izvēlējās 23 valstu 68 mākslinieku darbus. Ekspozīcijā redzam visu Baltijas valstu un Ziemeļvalstu, kā arī citu Eiropas valstu – t. sk. Francijas, Vācijas, Šveices, Apvienotās Karalistes, Polijas u.c. Eiropas valstu mākslinieku radošo veikumu. Mākslinieku oriģinālie pieteikumi atceļojuši arī no pavisam tālām zemēm: Japānas, ASV, Peru, Kostarikas u.c. Starptautiskā žūrija, kurā ietilpa pieci nozares speciālisti, to vidū trīs starptautiskie eksperti: Yves Millecamps (Francija), Liz Cooper (Apvienotā Karaliste), Kristine Scherer (Vācija) rūpīgi, ar augstu atbildības sajūtu izvēlējās darbus – lai tie atbilstu izstādes koncepcijai pēc tematiskās ievirzes un atklātu mākslinieku daiļrades inovatīvos aspektus. 
Triennālē piedalās arī divi īpaši uzaicinātie profesionāļi. Organizācijas komitejas uzaicinājumu ir pieņēmusi un ar diviem darbiem triennālē piedalās pasaulē plaši pazīstamā šķiedras mākslas avangarda aizsācēja 20.gs. 70.gados - Sheila Hicks (ASV / Francija). Viņas dalība izstādē ir patiesi unikāls notikums un mūsu valstij liels pagodinājums, jo mākslinieces darbi, kas atrodas neskaitāmos pasaules modernās mākslas muzejos un reprezentablos interjeros dažādās valstīs, Latvijā būs skatāmi pirmo reizi. Pēc tradīcijas viens mākslinieks īpaši tiek uzaicināts no Latvijas, un šogad tas ir Latvijas tekstilmākslas avangarda pārstāvis Pēteris Sidars.

Kopumā izstāde apliecina māksliniecisko izteiksmju daudzveidību un domas vitalitāti, kas aptver ļoti plašu tematisko spektru. Mākslinieku interešu lokā šoreiz akcentējama interese par cilvēka ķermeni un izjūtām; globālām veselības un skaistuma problēmām (kā krūts vēzis, „putnu gripa”, sievietes skaistums un plastiskā ķirurģija); sociāliem un politiskiem aspektiem (integrācija, sociālās vērtības), konfliktu spriedzi pasaulē un cilvēku starpā. Autori manifestē pret urbānismu, atsaucas uz ekonomiskām un ekoloģiskām problēmām, gadsimta pārāk straujo dzīves ritmu, pat uz mūsu ikdienas globālo nepieciešamību – internetu un problēmām, ko tas var radīt. Viņi cenšas uzsvērt kultūras vērtību un cilvēciskās saskares kvalitātes, to noturību. Daži mākslinieki mūsu laiku raksturo kā „haotisko pasauli”, citi izceļ kādas konkrētas tēmas, kā imigrācija un emigrācija, globālā sasilšana, terorisma draudi, cilvēku egoisms u.c.

Attiecībā uz mākslinieciskiem un tehniskiem aspektiem ir jāsecina, ka klasiskās tradīcijas, tādas kā gobelēna aušana, atkal nākušas modē jeb kļūst populāras, kas ir ļoti pozitīvi. Tajā pat laikā progresē digitālo žakarda steļļu izmantošana. Paralēli – liela interese par dažādu rokdarbu tehniku izmantojumu un vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļu piesaisti. Izšuvums, laikmetīgās mežģīnes, filcēšana, zīmējuma radītie efekti, tekstila formēšana un veidošana, otrreizējas pārstrādes materiālu izmantošana u.tml. Pārsteidzoši, ka joprojām nerimst interese par instalācijām – kontekstā ar vai vispār bez tekstilmateriāliem. GLOBĀLAJĀ INTRIGĀ II skatītājiem atklājas tekstilijas gan no dabīgajiem un sintētiskajiem, gan arī no netradicionāliem materiāliem.

Kā nepārprotami jauns aspekts šoreiz noteikti jāatzīmē tas, ka pirmo reizi nozares speciālisti demonstrē interesi par interaktīvajām tekstilijām un objektiem. Tā ir zīme, ka mākslas profesionāļi tiecas pēc jo ciešāka dialoga ar sabiedrību un tas šķiet daudzsološi. Zināmā mērā pārsteidz tas, ka šoreiz daudzi mākslinieki īpaši akcentējuši un intriģējoši risina tik trauslo dzīves un nāves robežas jautājumu.

GLOBĀLĀ INRIGA II liecina, ka mākslinieki ir atkal paplašinājuši savu izteiksmes līdzekļu vārdnīcu, metodes, tematisko loku.
Cerams, ka šī izstāde Jūs visus bagātinās un mākslinieku unikālie mākslas darbi palīdzēs ieraudzīt pasauli jaunā mākslinieciskā izteiksmībā un ka GLOBĀLĀ INTRIGA II radīs brīnišķīgu dialogu starp radītājiem un publiku.

Sirsnīgs paldies galvenajiem pasākuma atbalstītājiem – Valsts Kultūrkapitāla fondam un AB.LV Sabiedriskā labuma fondam par finansiālo atbalstu!
Paldies visām ārzemju vēstniecībām, kas sniedza ieguldījumu šīs izstādes tapšanā.


Velta Raudzepa
Projekta vadītāja
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs/ Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs