Latvijas dekoratīvā māksla un dizains no 20. gs. 70. gadiem līdz mūsdienām

Ekspozīcijas turpinājums muzeja trešajā stāvā piedāvā iepazīties ar dekoratīvās mākslas un dizaina darbiem, kas tapuši pēc 1970. gada. 20. gs. 70.–80. gados visās dekoratīvās mākslas nozarēs vērojums radošs uzplaukums. Tas ir spilgtu personību laiks, kad darbos dominē individuālais stils, bet ne konkrētas laikmeta iezīmes. Šajā periodā par vadošajām nozarēm izvirzās tekstilmāksla un keramika. Daudzi autori saņem arī starptautiskas atzinības (Pēteris Martinsons, Silvija Šmidkena un Leons Lukšo, Juta Rindina, Edīte Pauls-Vīgnere, Pēteris Sidars, Zaiga Putrāma u.c.).

Lai atspoguļotu tekstilmākslas attīstības procesus, ekspozīcijā akcentēti darbi, kuros izmantoti jauni netradicionāli materiāli un inovatīvas tehnikas. Ekspozīcijā pārstāvētas arī pārējās dekoratīvās mākslas nozares, akcentējot mākslinieku jaunrades pēctecību no 20. gs. 70. gadiem līdz mūsdienām: ādas plastika, metāla un rotu dizains, dekoratīvais stikls. Ekspozīcija regulāri tiek papildināta ar pēdējo gadu jaunieguvumiem.

 

Dizaina kolekcija muzejā sistemātiski tiek veidota no 2005. gada, kad, atbilstoši laikmeta prasībām, mainīts arī muzeja nosaukums (iepriekš – Dekoratīvi lietišķās mākslas muzejs). Pēc pastāvīgās ekspozīcijas atjaunošanas 2012. gadā dizaina kolekcija tiek arī regulāri eksponēta. Mēs esam vienīgais muzejs pasaulē un Latvijā, kas glabā un pēta Latvijas profesionālo dizainu. Dizaina krājuma veidošanās stratēģija fokusējas gan uz unikālā dizaina darbiem, gan rūpnieciskā dizaina paraugiem. Telpu ierobežotības dēļ skaitliski nelielā apskatāmā dizaina ekspozīcija akcentē pēdējās desmitgades Latvijas dizaina “veiksmes stāstus”, atklājot dizaineru inovatīvās pieejas, sociāli atbildīgo domāšanu, kā arī tautas amatniecības tradīciju un etnogrāfiskā mantojuma pārmantojamību. Arī šī ekspozīcija sadaļa regulāri tiek papildināta ar jaunieguvumiem.

Saistītās galerijas