Sudraba kabinets

Sudraba kabinets, kas iekārtots blakus Rietumu galerijai, ir salīdzinoši neliels. Varētu pat teikt – tas ir drīzāk simbolisks. Tomēr šī ekspozīcija iezīmē ļoti būtisko laiku, kad veidojās Latvijas valsts.

Vienlaicīgi tas ir arī šī muzeja pirmsākums, kad daļa Valsts zelta fonda mākslinieciski vērtīgo darbu savu mājvietu atrada jaundibinātajā Valsts mākslas muzejā (1920). Vairāki no šiem priekšmetiem ir ziedojumi valstij. Lai arī sudrablietas pārsvarā ir senāku gadsimtu darinājumi, kopumā kabinets veltīts nacionālās pašapziņas pacēluma laikam 20. gadsimta sākumā.