SAJŪTU DARBNĪCA: SCENOGRĀFIJA jeb (TEĀTRA) maketu darbnīca ģimenēm
image
18.06.2019 17:00
SAJŪTU DARBNĪCA: SCENOGRĀFIJA, kurā, muzejpedagoģes Baibas Aļļes pavadībā tiks pētīta mākslas saistība ar teātri un meklēta atbilde uz jautājumu - ko tajā visā dara mākslinieks?

Praktiski tas nozīmē, ka tiks būvēti maketi un analizēti Romana Sutas radošie darbi teātru un operu iestudējumos. Atpazīstot modernisma iezīmes, varēs ļauties fantāzijas un sajūtu lidojumam.

 

Uz darbnīcu īpaši aicinātas tās ģimenes, kas vēlētos muzeju atklāt kopā un kuras labprāt radoši iesaistītos dažādu vizuālu problēmu risināšanā.

 

SBM muzeja intīmā atmosfēra palīdzēs darbnīcu dalībniekiem muzejpedagoģes Baibas Aļļes vadībā mainīt skatupunktu no “es domāju” uz “es jūtu”, lai intuitīvi piedzīvotu gan muzeja īpašo stāstu, gan mācīšanos ar jauno uzdevumu palīdzību.

 

MĒRĶAUDITORIJA:
Darbnīca piemērota visu vecumu apmeklētājiem, īpaši piemērota ģimenēm ar bērniem. Nodarbības piemērotas cilvēkiem bez priekšzināšanām.

DALĪBAS MAKSA:
2,50 EUR no personas

MATERIĀLI LĪDZI ŅEMŠANAI:
Priekšauts (vēlams). Visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti uz vietas.

PIETEIKŠANĀS UN PAPILDUS INFORMĀCIJA:
Vietu skaits ierobežots. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.
T: (+371) 67 288 800
E: sbm@lnmm.lv

LNMM publiskie pasākumi tiek filmēti un fotografēti, lai regulāri un mērķtiecīgi informētu sabiedrību par muzeja piedāvājumu, darba rezultātiem un aktualitātēm.