Ludolfs Liberts 1895-1959.
Dzīve un daiļrade trimdas laikā 1944-1959. Dokumenti, fotogrāfijas, iespieddarbi, gleznas