R darbi. Mindaugs Navaks (Lietuva).
Personālizstāde