Janis Rozentāls (1866-1916). Māksla un tehnika
No 2016. gada 13. augusta līdz 30. oktobrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) būs skatāma izstāde “Janis Rozentāls (1866–1916). Māksla un tehnika”.

“Ar savu sajūsmīgo un sajūsminošo personību Rozentāls pirmais modināja latvju tautā interesi uz tēlojošām mākslām. Šajā nozīmē viņš bija latvju tautas pirmā mīlestība, kas kā tāda paliks mūžam neaizmirstama.”

(Romans Suta)

 

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs ar plašu retrospekciju jaunatvērtajā Lielajā izstāžu zālē godina gleznotāju Jani Rozentālu (1866–1916), kura simt piecdesmitā dzimšanas diena starptautiskā mērogā ir ietverta UNESCO svinamo dienu kalendārā.

 

Talantīgo un mērķtiecīgo Saldus pagasta lauku kalēja dēlu, kas 19. gadsimta 80.–90. gadu mijā Pēterburgas Ķeizariskajā mākslas akadēmijā izskolojās par profesionālu gleznotāju, Latvijas mākslas vēsturē piemin kā populārāko, iemīļotāko un vispusīgāko nacionālās mākslas pamatlicēju.

 

Jaņa Rozentāla biogrāfija un radošā darbība spilgti apliecina latviešu mākslinieku sociālo un nacionālo pašapzināšanos 19. un 20. gadsimtu mijā. Pirmo vispārējo atzinību dzimtenē gleznotājs guva 1896. gadā Latviešu etnogrāfiskajā izstādē kopā ar nacionālpatriotiski noskaņotajiem “Rūķa” loka vienaudžiem, kas nāca klajā ar ideju kalpot savai tautai un attēlot tās dzīvi mākslā.

 

20. gadsimta sākumā Rozentāls izvirzījās starp aktīvākajiem Rīgas mākslinieciskās vides veidotājiem un Baltijas mākslas modernizētājiem, kļūdams par aizrautīgu jauno estētisko principu īstenotāju glezniecībā, grafikā un lietišķajā mākslā, kā arī nozīmīgāko tālaika latviešu mākslas teorijas pārstāvi, kura galvenās apceres tika publicētas žurnālos “Vērotājs” un “Zalktis”. Līdzās Vilhelmam Purvītim un Johanam Valteram meistars ir viens no nedaudzajiem laikabiedriem, kas Latvijas vizuālo mākslu ap 1900. gadu pietuvināja lielo Eiropas mākslas centru apvārsnim. Rozentāla programmatiskajā rakstā “Māksla un tehnika” (1906–1907) profesionālajā darbībā uzkrātās atziņas papildina kredo: “Būt jaunam ar katru darbu ir mākslinieka ideāls.” Iepazītie “mākslu mākslai” (l’art pour l’art) aicinājumi mudināja pasludināt: “(..) māksla ir redzami darīta formas ideja”.

 

Jaņa Rozentāla individuālā stila un uzskatu pārvērtības ir viņa impulsīvā temperamenta un Latvijas mākslas toreizējo parādību spogulis. Saistot tradicionālo ar novatorisko, gleznotāja klejojumi starp īstenību un fantāziju rāda akadēmisma, reālisma, impresionisma, simbolisma, jūgendstila, nacionālā romantisma, neoklasicisma un citu stilu mijiedarbē saplūdušo iespaidu atspulgus. Izstāde ļauj vērot Rozentāla mākslinieciskos meklējumus plašā diapazonā – no nacionāla reālisma virsotnes laucinieku tēlojumā slavenajā diplomdarbā “No baznīcas” (“Pēc dievkalpojuma”, 1894) līdz “Skaistā laikmeta” (Belle Époque) estētismam un dekoratīvismam romantiskos sapņojumos par idillisko laimes zemi Arkādiju (“Arkādija”, ap 1910, 1916).

 

Atzītā portretista, figurālista, ainavista un intīmu sadzīves ainu atveidotāja tvertie mirkļi un noskaņas mijas ar fantastiskām simboliskām kompozīcijām, mitoloģiskiem un reliģiskiem sižetiem. Visai daiļradei cauri vijas iecienītāko motīvu un tēlu variācijas, kas atkārtojas arī grāmatu un periodikas grafikā. Modernizējošo eiropeisko ierosinājumu ģeogrāfija aptver krievu, vācu, franču un Ziemeļvalstu mākslu, tālaika starptautisko autoritāšu Arnolda Beklīna (Arnold Böcklin), Maksa Klingera (Max Klinger), Ludviga fon Hofmaņa (Ludwig von Hofmann), Džeimsa Vistlera (James Whistler), Akseli Gallena-Kallelas (Akseli Gallen-Kallela) un citu paraugus, paralēli apgūtas arī fotogrāfijas tehniskās iespējas.

 

Latviešu mākslinieka precības (1903) ar somu dziedātāju Elliju Forseli (Elli Forssell, 1871–1943), kas iemiesoja viņa sievietes ideāltēlu un radošā pāra turpmākajā savienībā kļuva par daudzu vīra darbu iedvesmojošo modeli, nostiprināja ciešāku saikni ar Somijas kultūru un moderno mākslu. Iemantotajā otrajā dzimtenē 1916. gada beigās Pirmā pasaules kara laikā aprāvās arī gleznotāja mūžs.

 

Retrospektīvā izstāde (142 darbi) ir viens no Jaņa Rozentāla jubilejas gada programmas centrālajiem notikumiem. Mākslas darbu izlase lielākoties veidota no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma, kas pārliecinoši reprezentē klasiķa radošās darbības galvenos posmus un žanrus, stilistisko mainību un tehniku dažādību. Papildus izmantoti eksponāti no Akseli Gallena-Kallelas muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Liepājas muzeja, Tukuma muzeja un vairākām privātām kolekcijām Latvijā un Somijā. Gadsimtu mijas gaisotni atdzīvina fotoattēlu klātbūtne, savukārt izstādes mobilā aplikācija-ceļvedis “Jaņa Rozentāla “gaismas bildes”” atklāj atsevišķu mākslas darbu sasauces ar fotogrāfijām, ko gleznotājs jaunrades vajadzībām uzņēmis pats ar savu fotokameru.

 

Somijas-Latvijas sadraudzības biedrība “Rozentāls-seura”, kas nosaukta latviešu klasiķa vārdā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā vienlaikus piedāvā nelielas informatīvas ceļojošās izstādes “Ar skatienu Somijā, ar sirdi Latvijā” pirmo pieturu. Līdzīga ekspozīcija ar satura izklāstu angļu, somu un zviedru valodās rudenī tiks atvērta “Virka” galerijā Helsinkos.

 

Muzeja Lielajā zālē skatāmo retrospekciju septembrī un oktobrī papildinās pasākumi, kas ietvers lekciju ciklu “Rozentāla laiks” piektdienu vakaros, sarunas pie mākslas darbiem ar nozares speciālistiem, radošo darbnīcu nodarbības, gleznotājam un viņa dzīvesbiedrei Ellijai veltītus koncertus, kā arī Mūzikas un mākslas atbalsta fonda producēto teātra izrādi “No Rozentāla”.

 

Publicēšanai tiek gatavots jubilāra māksliniecisko mantojumu aptverošs izdevums, kura izveidē sadarbojas Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, izdevniecība “Neputns” un Rakstniecības un mūzikas muzejs, kas glabā lielāko ar gleznotāja dzīvi un daiļradi saistīto fotokolekciju.

 

2016. gada 20. oktobrī Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Konferenču zālē notiks starptautiska zinātniskā konference “Janis Rozentāls (1866–1916) un viņa laikmets” ar vietējo un ārzemju speciālistu līdzdalību.

 

2016. gada 28. novembrī UNESCO galvenajā mītnē Parīzē paredzēts atklāt informatīvu izstādi par izcilo Latvijas kultūras personību un profesionālās mākslas veidotāju, kura veikums ir iekļauts arī Latvijas kultūras kanonā.

 

IZSTĀDES KURATORE:

Dr. art. Aija Brasliņa, LNMM Kolekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja, glezniecības kolekcijas glabātāja (18. gs.–20. gs. 1. puse)

 

PROJEKTA ZINĀTNISKĀ KONSULTANTE:

Inta Pujāte, mākslas zinātniece

 

ATBALSTĪTĀJI UN SADARBĪBAS PARTNERI:

Saistītie jaunumi
news-image
Izdots albums “Janis Rozentāls”
Sagaidot šopavasar “tautas mīluļa” Jaņa Rozentāla 151. dzimšanas dienu, izdevniecība “Neputns” laiž klajā izcilajam Latvijas mākslas klasiķim veltītu attēlizdevumu, kas tapis sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Rakstniecības un mūzikas muzeju.
news-image
Parīzē atklās informatīvu izstādi “Janis Rozentāls (1866–1916). Māksla un tehnika”
Trešdien, 2016. gada 30. novembrī, UNESCO galvenajā mītnē Parīzē atklās latviešu glezniecības klasiķim Janim Rozentālam veltītu informatīvu izstādi “Janis Rozentāls (1866–1916). Māksla un tehnika”.
news-image
Latvijas Banka izlaiž kolekcijas monētu "Janis Rozentāls"
Latvijas Banka trešdien, 23. novembrī, izlaiž 5 eiro sudraba kolekcijas monētu "Janis Rozentāls". Šī unikālā sudraba kolekcijas monēta ar krāsainu populārās gleznas "Princese ar pērtiķi" attēlu ir veltījums Latvijas izcilā gleznotāja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejā.
news-image
Darba lapas izstādē “Janis Rozentāls (1866–1916). Māksla un tehnika”
Aicinām skolu grupas apmeklēt izstādi “Janis Rozentāls (1866-1916) Māksla un tehnika” un izmantot lejuplādējamās darba lapas kā ierosinājumus sarunām ar skolēniem par mākslinieku un viņa mākslas darbiem.
news-image
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā izrādīs iestudējumu “No Rozentāla”
No 2016. gada 6. līdz 14. septembrim nodibinājums “Mūzikas un mākslas atbalsta fonds” četrās izrādēs Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) piedāvās stāstu par gleznotāju Jani Rozentālu “No Rozentāla”.
news-image
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs uzsāk lekciju ciklu “Rozentāla laiks”
Sākot no 2016. gada 16. septembra, piektdienu vakaros plkst. 18:00 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) sešu lekciju ciklā “Rozentāla laiks” piedāvās iepazīties ar Jaņa Rozentāla daudzpusīgo personību un radošo darbību mūsdienu latviešu mākslas pētnieku redzējumā.
news-image
Vienas gleznas stāsts
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
Radīts mobilais ceļvedis “Jaņa Rozentāla “gaismas bildes””
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs piedāvā tuvāk iepazīt ievērojamā latviešu glezniecības klasiķa daiļradi, izmantojot mobilo ceļvedi “Jaņa Rozentāla “gaismas bildes””
news-image
Jaņa Rozentāla gleznas “Arkādija” restaurācija
Līdz ar izstādi “Janis Rozentāls (1866-1916). Māksla un tehnika”, kas norisināsies no 2016. gada 13. augusta līdz 30. oktobrim, muzeja apmeklētājus pēc restaurācijas atkal priecēs pazīstamais Jaņa Rozentāla darbs “Arkādija”. Plašā Jaņa Rozentāla darbu retrospekcija Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā ir veltījums māksliniekam, kuram šogad aprit simt piecdesmitā gadadiena.
Saistītie pasākumi
news-image
12 Aug 11:00
Preses konference izstādē “Janis Rozentāls (1866–1916). Māksla un tehnika”
Piektdien, 2016. gada 12. augustā, plkst. 11:00 mediju pārstāvji tiek aicināti uz preses konferenci Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā (LNMM; K. Valdemāra ielā 10, Rīgā), kurā tiks prezentēta izstāde “Janis Rozentāls (1866–1916). Māksla un tehnika”, veltīta latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla 150 gadu jubilejai. Izstāde būs skatāma LNMM Lielajā zālē no š. g. 13. augusta līdz 30. oktobrim.
news-image
16 Aug 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Mākslinieka darbnīcā
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
17 Aug 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Jaunais mākslinieks
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
18 Aug 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Ellijas Rozentāles portrets
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
19 Aug 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Albums "Ainas no latviešu tautas dzīves"
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
23 Aug 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Mākslinieka Bernharda Borherta portrets
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
24 Aug 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Gavilējošie bērni (Pavasara dziesma)
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
25 Aug 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Mērijas Grosvaldes portrets
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
26 Aug 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Dziedātājas Malvīnes Vīgneres-Grīnbergas portrets
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
27 Aug 12:00
SARUNAS MUZEJĀ: Stāsts par Jani Rozentālu: personība un laikmets
Sestdien, 2016. gada 27. augustā, plkst. 12:00 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) un izstādes “Janis Rozentāls (1866–1916). Māksla un tehnika” kuratore Dr. art. Aija Brasliņa aicina uz “Sarunu muzejā”, lai daudzpusīgāk iepazītu gleznotāja Jaņa Rozentāla personību un radošo darbību.
news-image
30 Aug 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Zem pīlādža
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
31 Aug 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Nāve
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
01 Sep 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa portrets
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
02 Sep 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Kerijas Grotuses portrets
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
06 Sep 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. No baznīcas (Pēc dievkalpojuma)
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
06 Sep 19:00
Teātra izrādes “No Rozentāla” pirmizrāde
No 2016. gada 6. līdz 14. septembrim nodibinājums “Mūzikas un mākslas atbalsta fonds” četrās izrādēs Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) piedāvās stāstu par gleznotāju Jani Rozentālu “No Rozentāla”.
news-image
07 Sep 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Princese ar pērtiķi
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
08 Sep 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Meti Rīgas Latviešu biedrības nama fasādes freskām
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
09 Sep 17:00
RADOŠĀ DARBNĪCA BĒRNIEM: Rozentāla istaba
Radošās darbnīcas pasniedzējas Diānas Dimzas-Dimmes vadībā tiks veidoti Rozentāla istabas maketi no kartona kastītēm aplikācijas tehnikā.
news-image
09 Sep 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Ieva
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
12 Sep 19:00
Teātra izrāde “No Rozentāla”
No 2016. gada 6. līdz 14. septembrim nodibinājums “Mūzikas un mākslas atbalsta fonds” četrās izrādēs Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) piedāvās stāstu par gleznotāju Jani Rozentālu “No Rozentāla”.
news-image
13 Sep 19:00
Teātra izrāde “No Rozentāla”
No 2016. gada 6. līdz 14. septembrim nodibinājums “Mūzikas un mākslas atbalsta fonds” četrās izrādēs Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) piedāvās stāstu par gleznotāju Jani Rozentālu “No Rozentāla”.
news-image
13 Sep 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Trīs māsu portrets
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
14 Sep 19:00
Teātra izrāde “No Rozentāla”
No 2016. gada 6. līdz 14. septembrim nodibinājums “Mūzikas un mākslas atbalsta fonds” četrās izrādēs Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) piedāvās stāstu par gleznotāju Jani Rozentālu “No Rozentāla”.
news-image
14 Sep 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Barona Roderiha fon Engelharta portrets
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
15 Sep 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Leda un gulbis
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
16 Sep 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Rudens saulē (Parkā)
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
16 Sep 18:00
LEKCIJA: Fauni un nimfas. Stāsts par Jaņa Rozentāla un Bernharda Borherta draudzību un radošo darbību
Sākot no 2016. gada 16. septembra, piektdienu vakaros plkst. 18:00 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) sešu lekciju ciklā “Rozentāla laiks” piedāvās iepazīties ar Jaņa Rozentāla daudzpusīgo personību un radošo darbību mūsdienu latviešu mākslas pētnieku redzējumā.
news-image
16 Sep 17:00
RADOŠĀ DARBNĪCA: Portretu darbnīca. Poza, krāsa, skatiens
2016. gada 16. septembrī plkst. 17:00 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs piedāvā radošo “Portretu darbnīcu. Poza, krāsa, skatiens”, kas norisināsies LNMM galvenajā ēkā izstādes “Janis Rozentāls (1866–1916). Māksla un tehnika” pasākumu programmas ietvaros.
news-image
20 Sep 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Kerijas Grotuses portrets
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
21 Sep 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Kristus un samariete
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
23 Sep 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. No pļavas (No darba)
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
23 Sep 18:00
LEKCIJA: Pastaiga ar restauratoru. Saruna par Jaņa Rozentāla darbu restaurāciju
Sākot no 2016. gada 16. septembra, piektdienu vakaros plkst. 18:00 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) sešu lekciju ciklā “Rozentāla laiks” piedāvās iepazīties ar Jaņa Rozentāla daudzpusīgo personību un radošo darbību mūsdienu latviešu mākslas pētnieku redzējumā.
news-image
27 Sep 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Barona Roderiha fon Engelharta portrets
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
28 Sep 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. No baznīcas (Pēc dievkalpojuma)
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
29 Sep 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Nāves upe
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
30 Sep 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Albums “Ainas no latviešu tautas dzīves”
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
30 Sep 18:00
LEKCIJA: Rozentāls un “Rūķis”. Vispārzināmais, zudušais un jaunatklātais mākslas studentu pulciņa vēsturē
Sākot no 2016. gada 16. septembra, piektdienu vakaros plkst. 18:00 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) sešu lekciju ciklā “Rozentāla laiks” piedāvās iepazīties ar Jaņa Rozentāla daudzpusīgo personību un radošo darbību mūsdienu latviešu mākslas pētnieku redzējumā.
news-image
30 Sep 17:00
RADOŠĀ DARBNĪCA: Impresionisma darbnīca. Krāsas konstrukcija
Janis Rozentāls (1866–1916) bieži tiek dēvēts par latviešu impresionistu. Gleznās, kas tapušas šī mākslas virziena stilistikā, meistars lietojis uzsvērtu triepienu, būvējot toņus no vairākām atšķirīgām krāsām. Īpašais triepiens kļūst par kompozīcijas elementu un dažos darbos pat uzzīmē gleznas sižetu.
news-image
01 Okt 12:00
SARUNAS MUZEJĀ: Stāsts par Jani Rozentālu: personība, māksla, laikmets
Sestdien, 2016. gada 1. oktobrī, plkst. 12:00 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) aicina uz otro “Sarunu muzejā” izstādē “Janis Rozentāls (1866–1916). Māksla un tehnika”. Apmeklētājus gaida aizraujoša ekskursija ekspozīcijā ar projekta kuratori, mākslas zinātnieci Aiju Brasliņu, kura sniegs detalizētu un daudzpusīgu ieskatu izcilā latviešu gleznotāja Jaņa Rozentāla dzīvē un daiļradē.
news-image
04 Okt 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Meti Rīgas Latviešu biedrības nama fasādes freskām
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
05 Okt 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Ellijas Rozentāles portrets
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
06 Okt 14:00
Vienas gleznas stāsts: Gleznotājas Ingrīdas Ruīnas portrets (Sieviete sarkanā)
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
07 Okt 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Princese ar pērtiķi
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
09 Okt 14:00
BEZMAKSAS EKSKURSIJA: Janis Rozentāls. Māksla un tehnika
Ekspozīcijas apskate gida pavadībā ļaus vairāk uzzināt par pazīstamā mākslinieka Jaņa Rozentāla daiļradi
news-image
10 Okt 19:00
Teātra izrāde “No Rozentāla”
Nodibinājums “Mūzikas un mākslas atbalsta fonds” izrādēs Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) piedāvās stāstu par gleznotāju Jani Rozentālu “No Rozentāla”.
news-image
11 Okt 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. No kapsētas
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
11 Okt 19:00
Teātra izrāde “No Rozentāla”
Nodibinājums “Mūzikas un mākslas atbalsta fonds” izrādēs Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) piedāvās stāstu par gleznotāju Jani Rozentālu “No Rozentāla”.
news-image
12 Okt 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Ieva
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
13 Okt 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Kabarē (Parīzes kafejnīca)
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
14 Okt 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Mākslinieka darbnīcā
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
14 Okt 17:00
RADOŠĀ DARBNĪCA: Portretu darbnīca. Poza, krāsa, skatiens
2016. gada 14. oktobrī plkst. 17:00 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs piedāvā radošo “Portretu darbnīcu. Poza, krāsa, skatiens”, kas norisināsies LNMM galvenajā ēkā izstādes “Janis Rozentāls (1866–1916). Māksla un tehnika” pasākumu programmas ietvaros.
news-image
14 Okt 18:00
LEKCIJA: Fotogrāfija Jaņa Rozentāla laikā. Glezniecības un fotogrāfijas attiecības 19. un 20. gadsimta mijā
Sākot no 2016. gada 16. septembra, piektdienu vakaros plkst. 18:00 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) sešu lekciju ciklā “Rozentāla laiks” piedāvās iepazīties ar Jaņa Rozentāla daudzpusīgo personību un radošo darbību mūsdienu latviešu mākslas pētnieku redzējumā.
news-image
16 Okt 14:00
BEZMAKSAS EKSKURSIJA: Janis Rozentāls. Māksla un tehnika
Ekspozīcijas apskate gida pavadībā ļaus vairāk uzzināt par pazīstamā mākslinieka Jaņa Rozentāla daiļradi.
news-image
18 Okt 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Dziedātājas Malvīnes Vīgneres-Grīnbergas portrets
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
19 Okt 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Kristus un samariete
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
20 Okt
STARPTAUTISKA ZINĀTNISKĀ KONFERENCE: Janis Rozentāls (1866–1916) un viņa laikmets
Turpinot gleznotāja Jaņa Rozentāla 150 gadu jubilejas pasākumu programmu, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 2016. gada 20. oktobrī aicina uz starptautisku zinātnisko konferenci “Janis Rozentāls (1866–1916) un viņa laikmets”. Norises vieta: LNMM galvenās ēkas Konferenču zāle (1. stāvā; K. Valdemāra ielā 10, Rīgā). Sākums plkst. 10:00.
news-image
20 Okt 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Kerijas Grotuses portrets
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
21 Okt 17:00
RADOŠĀ DARBNĪCA: Melna čūska miltus mala
Radošās darbnīcas iedvesmas avots ir gleznotāja Jaņa Rozentāla (1866–1916) simbolisma kompozīcijas un latviešu tautasdziesmas.
news-image
21 Okt 18:00
LEKCIJA: Paradīzes dārzs un čūska. Sievietes tēls Jaņa Rozentāla mitoloģiskajās gleznās
Sākot no 2016. gada 16. septembra, piektdienu vakaros plkst. 18:00 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) sešu lekciju ciklā “Rozentāla laiks” piedāvās iepazīties ar Jaņa Rozentāla daudzpusīgo personību un radošo darbību mūsdienu latviešu mākslas pētnieku redzējumā.
news-image
21 Okt 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Saules meitas
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
23 Okt 14:00
BEZMAKSAS EKSKURSIJA: Janis Rozentāls. Māksla un tehnika
Ekspozīcijas apskate gida pavadībā ļaus vairāk uzzināt par pazīstamā mākslinieka Jaņa Rozentāla daiļradi
news-image
24 Okt 19:00
Teātra izrāde “No Rozentāla”
Nodibinājums “Mūzikas un mākslas atbalsta fonds” izrādēs Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) piedāvās stāstu par gleznotāju Jani Rozentālu “No Rozentāla”.
news-image
25 Okt 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Dubultportrets
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
25 Okt 19:00
Teātra izrāde “No Rozentāla”
Nodibinājums “Mūzikas un mākslas atbalsta fonds” izrādēs Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) piedāvās stāstu par gleznotāju Jani Rozentālu “No Rozentāla”.
news-image
26 Okt 19:00
Solokoncerts Rozentāla darbnīcā
Trešdien, 2016. gada 26. oktobrī, plkst. 19:00 sadarbībā ar Pētera Vaska fondu un biedrību “Mazā Mežotnes pils” Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) notiks “Solokoncerts Rozentāla darbnīcā”, kas būs veltījums latviešu glezniecības klasiķim Janim Rozentālam 150. jubilejas gadā un reizē dāvana mākslinieka mūzai un dzīvesbiedrei – somu dziedātājai Ellijai Forselei viņas 145. dzimšanas dienā.
news-image
26 Okt 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Cilvēkmeita un dabas gari
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
27 Okt 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. Meti Rīgas Latviešu biedrības nama fasādes freskām
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
28 Okt 14:00
Vienas gleznas stāsts: Janis Rozentāls. No baznīcas (Pēc dievkalpojuma)
No 2016. gada 16. augusta līdz 28. oktobrim darba dienās Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina apmeklētājus uz 15 minūšu gariem bezmaksas stāstījumiem “Vienas gleznas stāsts”, kas norisināsies latviešu nacionālās glezniecības skolas pamatlicēja Jaņa Rozentāla (1866–1916) 150 gadu jubilejai veltītajā izstādē.
news-image
28 Okt 18:00
LEKCIJA: Jaņa Rozentāla personība audzēkņu atmiņās
Sākot no 2016. gada 16. septembra, piektdienu vakaros plkst. 18:00 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) sešu lekciju ciklā “Rozentāla laiks” piedāvās iepazīties ar Jaņa Rozentāla daudzpusīgo personību un radošo darbību mūsdienu latviešu mākslas pētnieku redzējumā.
news-image
28 Okt 17:00
RADOŠĀ DARBNĪCA: Impresionisma darbnīca. Krāsas konstrukcija
Janis Rozentāls (1866–1916) bieži tiek dēvēts par latviešu impresionistu. Gleznās, kas tapušas šī mākslas virziena stilistikā, meistars lietojis uzsvērtu triepienu, būvējot toņus no vairākām atšķirīgām krāsām. Īpašais triepiens kļūst par kompozīcijas elementu un dažos darbos pat uzzīmē gleznas sižetu.
news-image
30 Okt 14:00
BEZMAKSAS EKSKURSIJA: Janis Rozentāls. Māksla un tehnika
Ekspozīcijas apskate gida pavadībā ļaus vairāk uzzināt par pazīstamā mākslinieka Jaņa Rozentāla daiļradi.
news-image
09 Nov 19:00
KONCERTS: Janis Rozentāls. Laikmets. Ellija. Mūzika
Trešdien, 2016. gada 9. novembrī, plkst. 19:00 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenajā ēkā (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10) notiks koncerts “Janis Rozentāls. Laikmets. Ellija. Mūzika”. Ar šo skaisto un skanīgo pasākumu muzejs noslēdz ievērojamā latviešu glezniecības klasiķa, nacionālās mākslas pamatlicēja Jaņa Rozentāla 150. jubilejas gada atzīmēšanas programmu.
news-image
17 Nov - 20 Nov
STARO RĪGA 2016: Pieskaries gleznai
Ceturtdien, 2016. gada 17. novembrī, plkst. 17:00 sāksies gaismas festivāls “Staro Rīga 2016”, ko atklās iespaidīga multimediju projekcija uz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas fasādes (Rīgā, K. Valdemāra ielā 10), iedzīvinot Jaņa Rozentāla darbus.
Saistītās izstādes
Saistītās preses relīzes
Izdots albums “Janis Rozentāls”
Parīzē atklās informatīvu izstādi “Janis Rozentāls (1866–1916). Māksla un tehnika”
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs atklās gaismas festivālu “Staro Rīga”
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina uz koncertu “Janis Rozentāls. Laikmets. Ellija. Mūzika”
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā notiks “Solokoncerts Rozentāla darbnīcā”
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs aicina uz starptautisku zinātnisko konferenci “Janis Rozentāls (1866–1916) un viņa laikmets”
SARUNAS MUZEJĀ: Stāsts par Jani Rozentālu: personība, māksla, laikmets - Tikšanās ar izstādes kuratori Dr. art. AIJU BRASLIŅU
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs uzsāk lekciju ciklu “Rozentāla laiks”
Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā izrādīs iestudējumu “No Rozentāla”
SARUNAS MUZEJĀ: Stāsts par Jani Rozentālu: personība un laikmets
Īpaši izstādei radīts unikāls mobilais ceļvedis “Jaņa Rozentāla “gaismas bildes”"
Eyes on Finland, Heart in Latvia. Informative travelling exhibition in honor of the 150th anniversary of Janis Rozentāls
Janis Rozentāls (1866–1916). Art and Technique
Янис Розенталь (1866–1916). Искусство и техника
Preses konference izstādē Janis Rozentāls (1866–1916). Māksla un tehnika
Ar skatienu Somijā, ar sirdi Latvijā. Informatīva ceļojošā izstāde, veltīta Jaņa Rozentāla 150. gadu jubilejai
Janis Rozentāls (1866–1916). Māksla un tehnika