Video
VIENA FOTOGRĀFA STĀSTS: Zenta Dzividzinska
VIENA FOTOGRĀFA STĀSTS: Zenta Dzividzinska
VIENA FOTOGRĀFA STĀSTS: Egons Spuris
VIENA FOTOGRĀFA STĀSTS: Egons Spuris
VIENA FOTOGRĀFA STĀSTS: Gunārs Janaitis
VIENA FOTOGRĀFA STĀSTS: Gunārs Janaitis
VIENA FOTOGRĀFA STĀSTS: Inta Ruka
VIENA FOTOGRĀFA STĀSTS: Inta Ruka
РАССКАЗ ОДНОГО ФОТОГРАФА: Эгонс Спурис
РАССКАЗ ОДНОГО ФОТОГРАФА: Эгонс Спурис
РАССКАЗ ОДНОГО ФОТОГРАФА: Андрейс Грантс
РАССКАЗ ОДНОГО ФОТОГРАФА: Андрейс Грантс
РАССКАЗ ОДНОГО ФОТОГРАФА: Гунарс Бинде
РАССКАЗ ОДНОГО ФОТОГРАФА: Гунарс Бинде
THE STORY OF A PHOTOGRAPHER: Zenta Dzividzinska
THE STORY OF A PHOTOGRAPHER: Zenta Dzividzinska
THE STORY OF A PHOTOGRAPHER: Andrejs Grants
THE STORY OF A PHOTOGRAPHER: Andrejs Grants
THE STORY OF A PHOTOGRAPHER: Gunārs Janaitis
THE STORY OF A PHOTOGRAPHER: Gunārs Janaitis
THE STORY OF A PAINTING (RU): Miervaldis Polis. Dream. 1982
THE STORY OF A PAINTING (RU): Miervaldis Polis. Dream. 1982
THE STORY OF A PAINTING (LV): Miervaldis Polis. Dream. 1982
THE STORY OF A PAINTING (LV): Miervaldis Polis. Dream. 1982
THE STORY OF A PAINTING (EN): Līvija Endzelīna. Mother's Blouse. 1985
THE STORY OF A PAINTING (EN): Līvija Endzelīna. Mother's Blouse. 1985
THE STORY OF A PAINTING (RU): Līvija Endzelīna. Mother's Blouse. 1985
THE STORY OF A PAINTING (RU): Līvija Endzelīna. Mother's Blouse. 1985
THE STORY OF A PAINTING (LV): Jānis Pauļuks. Felicita with Newspaper. 1945
THE STORY OF A PAINTING (LV): Jānis Pauļuks. Felicita with Newspaper. 1945
THE STORY OF A PAINTING (EN): Džemma Skulme. Folksong. 1969
THE STORY OF A PAINTING (EN): Džemma Skulme. Folksong. 1969
THE STORY OF A PAINTING (RU): Bruno Vasiļevskis. The White Wall. 1988
THE STORY OF A PAINTING (RU): Bruno Vasiļevskis. The White Wall. 1988
THE STORY OF A PAINTING (LV): Bruno Vasiļevskis. The White Wall. 1988
THE STORY OF A PAINTING (LV): Bruno Vasiļevskis. The White Wall. 1988
THE STORY OF A PAINTING (EN): Auseklis Baušķenieks. Inside God's Ear. 1980
THE STORY OF A PAINTING (EN): Auseklis Baušķenieks. Inside God's Ear. 1980
THE STORY OF A PAINTING (RU): Auseklis Baušķenieks. Inside God's Ear. 1980
THE STORY OF A PAINTING (RU): Auseklis Baušķenieks. Inside God's Ear. 1980